Sidebar

Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021

Ngày cập nhật: 28/10/2021
     

Lịch công tác tuần 13 từ ngày 25/10 đến ngày 31/10/2021

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 25/10
08h00 Hội nghị Cán bộ viên chức Tổ Thanh tra - Pháp chế - Mời TS. Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng;

- CBVC Tổ Thanh tra - Pháp chế

Văn phòng

Tổ TT-PC

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Ba
 26/10
08h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng sinh viên Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
09h00 Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
 27/10
09h00 Họp bàn về việc giao số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Quyết định số 3522/QĐ-ĐHĐN ngày 14/10/2021 của Giám đốc ĐHĐN - Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng - TS. Hoàng Dũng;

- Trưởng các phòng : TCHC, CTSV, CSVC; Tổ trưởng Tổ Ký túc xá, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ;

- Đ/c Phan Quang Tùng (Chuyên viên phụ trách TCCB).

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00
Tạm hoãn

Họp bàn về việc xây dựng hệ thống đo lường đánh giá chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐHĐN: PGS. TS Đinh Thành Việt - Ban ĐBCLGD;

- Trường ĐHSPKT: Ban Giám hiệu, Phòng ĐT, KT&ĐBCLGD; Lãnh đạo các Khoa phụ trách đào tạo và ĐBCLGD; Trưởng/ Phó Trưởng Bộ môn

Họp trực tuyến Trưởng Ban ĐBCLGD
14h00 Thực hiện quy trình Công tác cán bộ Trưởng Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật thuộc Khoa Sư phạm Công nghiệp (theo 5 bước) Theo Quy trình Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h30 Hội nghị cán bộ viên chức phòng Công tác sinh viên -Toàn thể CBVC Phòng Công tác sinh viên;

- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường.

Văn phòng

Phòng CTSV

Trưởng phòng CTSV
15h00 Hội nghị cán bộ viên chức Trung tâm Học liệu và Truyền thông -Toàn thể CBVC Trung tâm HL&TT;

- Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường.

Trung tâm HL&TT Giám đốc Trung tâm HL&TT
15h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng Ủy viên BTV Đoàn ĐHĐN và Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc. Phòng họp 2 Khu A 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn TN ĐHĐN
16h00 Họp BTV Đảng ủy Trường Như bên Phòng Bí thư Đảng ủy Bí thư Đảng ủy Trường
Thứ Năm
28/10
08h00
Tạm hoãn
Họp Đảng ủy Trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy Trường
15h00 Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính - Toàn thể CBVC Phòng TC-HC;

- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường

Hội trường B Trưởng phòng

ThS. Đoàn Chí Thiện

14h00 Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng Đào tạo - Toàn thể CBVC Phòng Đào tạo;

- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường

Văn phòng

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Linh Nam

14h30 Ban Giám đốc ĐHĐN làm việc với Hiệu trưởng, Thủ trưởng các các đơn vị trực thuộc về phương án tổ chức học tập trung cho sinh viên ĐHĐN và các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021 - ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Chánh VP; Trưởng các Ban;

- Các trường ĐHTV: Hiệu trưởng;

- Viện NC&ĐT Việt Anh, Khoa Y Dược: Trưởng đơn vị.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
29/10
08h30
Tạm hoãn
Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa KTXD - Toàn thể CBVC Khoa KTXD;

- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường

Họp trực tuyến TS. Phan Tiến Vinh Phó Trưởng khoa PT Khoa KTXD
09h30 Hội nghị Cán bộ viên chức Phòng KT&ĐBCLGD - Ban Giám hiệu;

- Tập thể Phòng KT&ĐBCLGD

Văn phòng

Phòng KT&ĐBCLGD

Ban Giám hiệu
14h00 Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ Đại học năm 2021 - Đoàn thanh tra, kiểm tra theo QĐ số 380/QĐ-ĐHSPKT ngày 23/7/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT;

- Phòng đào tạo.

Phòng họp 1 Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra
14h00 Hội nghị cán bộ viên chức Phòng Cơ sở vật chất -Toàn thể cán bộ viên chức Phòng CSVC.

-Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường

Phòng Cơ sở vật chất Trưởng phòng Phòng CSVC
14h00 Hội nghị cán bộ viên chức Khoa Điện - Điện tử -Toàn thể CBVC Khoa Điện-ĐT

-Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường

Trực tuyến và

trực tiếp tại Hội trường B

TS. Trần Hoàng Vũ

Trưởng khoa Khoa Điện-ĐT

14h00 Họp giao ban công tác đào tạo - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo các Ban: ĐT, ĐBCLGD;

- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách đào tạo, Trưởng Phòng ĐT;

- Viện NC&ĐT Việt - Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược: Trưởng đơn vị; Trưởng Phòng/Tổ trưởng ĐT;

- Khoa GDTC, Khoa GDQPAN, Trung tâm PTPM: Trưởng đơn vị.

Hội trường 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS Lê Thành Bắc
15h30 Hội nghị cán bộ viên chức Phòng QLKH&HTQT -Toàn thể CBVC Phòng QLKH&HTQT

-Đại diện Ban giám hiệu Nhà trường

Văn phòng Phòng QLKH&HTQT Trưởng phòng Phòng QLKH&HTQT

PGS.TS. Phan Quí Trà

Thứ Bảy
 30/10
08h00
Cả ngày
Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐHSPKT - Ban Chấp hành Hội Sinh viên;

- Đại biểu được triệu tập;

- Đại biểu khách mời

Hội trường B;

- Trực tuyến MSTeam

Chủ tịch Hội Sinh viên trường
08h00 Hội nghị Cán bộ viên chức Khoa CNHH-MT - Toàn thể CBVC Khoa CNHH-MT;

- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường

Họp trực tuyến TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên - Trưởng khoa CNHH-MT
Chủ Nhật
 31/10