Sidebar

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 10/01/2021 đến ngày 16/01/2022

Ngày cập nhật: 11/01/2022
     

Lịch công tác tuần 24 từ ngày 10/01 đến ngày 16/01/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 10/01
08h00 Hội ý Ban Giám đốc và Thường trực Hội đồng ĐHĐN - Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng ĐHĐN;

- Mời: Chánh VP ĐHĐN, Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban KHTC.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN & Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
10h00 Họp bàn phương án xây dựng phần mềm quản lý hoạt động chung - Hiệu trưởng;

- Phó Hiệu trưởng phụ trách CNTT;

- Lãnh đạo các phòng ĐT, KH-TC, CSVC;

- Tổ trưởng Tổ CNTT;

- Mời ThS. Lê Thiện Nhật Quang

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN - Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Ba
 11/01
08h00 Họp Tập thể Lãnh đạo Trường ĐHSPKT về công tác cán bộ - Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng Trường;

- Ban Giám hiệu.

Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

09h00 Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng và Tổ trưởng tổ công tác làm việc với Tập thể Lãnh đạo Khoa Điện  - Điện tử và CBVC Khoa Công nghệ số - Như bên. Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy,

Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Xây dựng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Như bên;

- Theo Quyết định số 589/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/11/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Tư
 12/01
08h00 Họp bàn về Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Nghị quyết thành lập và Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Khoa Công nghệ số, Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp, nhận Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, CTCĐ, Bí thư ĐTN, Lãnh đạo các đơn vị; 
- Mời TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ, ThS. Phan Ngọc Kỳ;

- TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký cuộc họp;

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

09h00 Họp về công tác đầu tư CSVC năm 2022 -Ban giám hiệu Nhà trường;

-Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học SPKT.

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

15h00 Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN mở rộng - BTV Đoàn ĐHĐN;

- Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc;

- Mời: Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn thư Đoàn TN - ĐHĐN
15h30 Họp Ban Thường vụ Công đoàn trường - Ủy viên BTV Công đoàn Trường Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
Thứ Năm
13/01
15h00 Họp Đảng ủy trường - Như bên Phòng họp 1 Bí thư đảng ủy Trường

Đ/c Phan Cao Thọ

16h00 Thực tập phương án chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Trường ĐHSPKT
- Đại diện Ban Giám hiệu; 
- Trưởng phòng TCHC, Trưởng phòng CSVC;
- CBVC, Giảng viên phụ trách Phòng thí nghiệm, Xưởng Thực hành (danh sách kèm theo)
- Hội trường B (tuyên truyền);
- Tiền sảnh A (thực tập)
Công an PCCC quận Hải Châu
Thứ Sáu
14/01
08h30 Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ Trường ĐHSPKT - Toàn thể đảng viên;

- Đại biểu theo Giấy mời

Hội trường B và trực tuyến trên MS Teams. (https://bit.ly/3G3v7Un) thư đảng ủy Trường

Đ/c Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
 15/01
07h30 Lớp nhận thức về Đảng cộng sản Việt Nam năm 2021 (Học 2 ngày 15, 16/1) Danh sách sinh viên Trường ĐH SPKT đăng ký Trực tuyến MS Teams Đảng ủy

Trường ĐHSPKT

Chủ Nhật
 16/01