Sidebar

Lịch công tác tuần 26 từ ngày 24/01/2021 đến ngày 30/01/2022

Ngày cập nhật: 24/01/2022
     

Lịch công tác tuần 26 từ ngày 24/01 đến ngày 30/01/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 24/01
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu - Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00 Hội ý Thường trực Hội đồng ĐHĐN Thường trực Hội đồng ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
Thứ Ba
 25/01
09h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch HĐ PGS.TS. Phan Cao Thọ
Thứ Tư
 26/01
08h00 Phiên họp thảo luận bộ chỉ số kết quả dự án PHER do USAID tài trợ - ĐHĐN: Ban Điều hành và Thư ký dự án PHER; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, TCCB, CTHSSV, ĐT, ĐBCLGD;
- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu;
- Viện VNUK, Khoa Y Dược: Đại diện Lãnh đạo;
- Đại học Indiana - Hoa Kỳ;
- ĐHQG Hà Nội; ĐHQG Tp.Hồ Chí Minh.
Phòng họp 1 - Khu A và Trực tuyến Ban Điều hành dự án PHER
14h00 Họp Ban Thư ký Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 Ban Thư ký HĐTS theo QĐ số 132/QĐ-ĐHĐN ngày 13/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN. Họp trực tuyến Trưởng Ban Thư ký TS. Trần Đình Khôi Quốc
Thứ Năm
27/01
         
Thứ Sáu
28/01
         
Thứ Bảy
 29/01
         
Chủ Nhật
 30/01