Sidebar

Lịch công tác tuần 42 từ ngày 16/5/2022 đến ngày 22/5/2022

Ngày cập nhật: 20/05/2022
     

Lịch công tác tuần 42 từ ngày 16/5 đến ngày 22/5/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 16/5
08h30 Làm việc với Công ty cổ phần Trung Nam EMS - Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo các Khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ số.

Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu
09h30 Kiểm tra công tác an toàn PCCC tại Trường ĐHSPKT - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Cơ sở vật chất; Tổ trưởng Tổ Thanh tra - Pháp chế

- Đại diện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hải Châu;

- Chuyên viên phụ trách PCCC&CNCH: đ/c Quang, đ/c Hậu

Phòng Khách QT Công an quận Hải Châu
09h30 Họp Ban tổ chức và Ban biên tập kỷ yếu Hội nghị sinh viên NCKH năm 2022 Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng BTC
14h00 Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) - ĐHĐN: Ban Chấp hành Đảng bộ; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh và Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN;
- Đảng ủy cơ sở: Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, Chủ tịch Hội Sinh viên và chuyên viên Văn phòng cấp ủy.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

Thứ Ba
 17/5

08h00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân Hiệu trưởng
PGS.TS. Phan Cao Thọ
08h00 Tiếp đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Như bên Phòng Chủ tịch Công đoàn Chủ tịch Công đoàn
08h30
 
Họp Tổ thẩm định VBQPNB “Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi KTHP của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật” - Thành viên Tổ thẩm định (theo QĐ 339/QĐ-ĐHSPKT ngày 09/5/2022)

- Đơn vị chủ trì soạn thảo: Phòng Khảo thí và đảm bảo CLGD

Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ thẩm định
09h30
 
Họp Tổ thẩm định VBQPNB “Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp” - Thành viên Tổ thẩm định (theo QĐ 346/QĐ-ĐHSPKT ngày 10/5/2022)

- Đơn vị chủ trì soạn thảo: Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp

Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ thẩm định
10h30
 
Họp Tổ thẩm định VBQPNB “Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp” - Thành viên Tổ thẩm định (theo QĐ 347/QĐ-ĐHSPKT ngày 10/5/2022)

- Đơn vị chủ trì soạn thảo: Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp

Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ thẩm định
Thứ Tư
 18/5
08h00 Khảo sát về tự chủ đại học - Ban Tuyên giáo Trung ương;
- ĐHĐN: Đảng ủy ĐHĐN, Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng ĐHĐN; Chánh VP Đảng ủy, Chánh VP ĐHĐN; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT, HTQT;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH , Chủ tịch Hội đồng trường.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương
15h00 Họp về việc bố trí phòng làm việc của trường tại cơ sở 2. - Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: Khoa, Phòng, Trung tâm, Tổ, Văn phòng (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên)

Phòng họp 1 Hiệu trưởng
PGS.TS. Phan Cao Thọ
Thứ Năm
19/5
07h30 Phổ biến nội dung chuẩn bị Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) - Chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý tại Hoa Kỳ - Ban QLDA ODA;
- CBVC có liên quan (theo thông báo)
Họp trực tuyến qua Zoom (CBVC thuộc CQ ĐHĐN họp Phòng họp 1 Khu A) Ban QLDA PHER - Đại học Indiana, Hoa Kỳ
08h00 Tập huấn về xây dựng Rubric để đo lường, đánh giá kết quả người học - Ban Giám hiệu

- Lãnh đạo Phòng ĐT, KTĐBCLGD

- Lãnh đạo các Khoa và Bộ môn

- Cán bộ giảng viên quan tâm

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân P1003 khu B - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
Thứ Sáu
20/5
07h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban CN Thực phẩm và CN Sinh học

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 375/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Phòng A206 Chủ tịch Hội đồng
07h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Vật liệu xây dựng

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 377/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
07h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Giao thông – Kết cấu – Địa kỹ thuật

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 378/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

VP Khoa KTXD Chủ tịch Hội đồng
08h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban CN Hóa học và KT Môi trường

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 376/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Phòng A205 Chủ tịch Hội đồng
10h00 Họp BTV Công đoàn Trường Như bên Phòng CTCĐ trường Chủ tịch Công đoàn trường
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Nhiệt - Động lực

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 381/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Xưởng Nhiệt Chủ tịch Hội đồng
13h30 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Cơ Điện tử - Cơ khí chế tạo

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 382/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Xưởng CNC Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Điện – Điện tử 01

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 379/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Phòng B301 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên thuộc Tiểu ban Điện – Điện tử 02

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 380/QĐ-ĐHSPKT ngày 16/5/2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm
Phòng B306 Chủ tịch Hội đồng
14h00
Tập huấn quy chế thi kỳ thi năng lực đợt 2 năm 2022

- Theo Kế hoạch 281/ĐHSPKT ngày 11/5/2022

- CBGV, CBVC có giấy điều động tham gia phục vụ kỳ thi


Hội trường B

Ban Giám hiệu
Thứ Bảy
 21/5
         
Chủ Nhật
 22/5
06h00 Phối hợp với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022 Cụm thi ĐHĐN. Trường ĐHSPKT PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
14h00 Tổ chức Thi đấu môn cờ Vua – Đại hội thể thao sinh viên Đại học Đà Nẵng năm 2022 - Ban tổ chức ĐHTT ĐHĐN

- Huấn luyện viên, chỉ đạo viên, vận động viên môn cờ Vua

Hội trường B BTC ĐHTT ĐHĐN