Sidebar

Lịch công tác tuần 47 từ ngày 20/6/2022 đến ngày 26/6/2022

Ngày cập nhật: 23/06/2022
     

Lịch công tác tuần 47 từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/6
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường Như bên Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00 Họp bàn về việc tổ chức giảng dạy và học tập tại Cơ sở 2 tại Hòa Quý - Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng ĐT, CTSV, CSVC;

- Đại diện Ban chủ nhiệm các Khoa

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00 Họp Thường trực Hội đồng ĐHĐN chuẩn bị cho phiên họp Hội đồng ĐHĐN lần thứ 7 Như bên Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
14h00 Họp Ban Chỉ đạo Chiến dịch Sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2022 - Theo QĐ số 2144/QĐ-ĐHĐN ngày 15/6/2022 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Giám đốc ĐHĐN tham dự và chỉ đạo.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban Chỉ đạo PGS.TS. Lê Thành Bắc
14h30 Bàn giao Hệ thống quản lý ISO 9001-2015 - Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng Khảo thí, ĐBCLGD:
- Mời ThS. Phan Ngọc Kỳ

Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

15h00 Họp thường trực Hội đồng trường Trường ĐHSPKT Như bên Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Phan Bảo An

15h30 Giao ban Công tác sinh viên học kỳ II năm học 2021-2022 - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo Ban CTHSSV; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT, Ban ĐT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;
- Mời Giám đốc ĐHĐN tham dự và chỉ đạo;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH; Trưởng Phòng CTSV;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK, Khoa Y - Dược, Khoa GDQPAN: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Trưởng phòng/Tổ trưởng CTSV.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng
16h30 Họp Tập thể lãnh đạo Trường ĐHSPKT Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 21/6

08h00 Tiếp cán bộ viên chức, người lao động Như bên Phòng Tiếp công dân Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

08h00-16h00

21,22/6

Bảo vệ ĐATN  ngành CNKT điện, điện tử (chuyên ngành Hệ thống cung cấp điện) niên khóa 2018 - 2022 Theo quyết định Phòng A 205, 206,207 Chủ tịch Hội đồng
08h00 Thăm các cơ quan báo chí, truyền thông Đại diện Ban Giám hiệu; BGĐ Trung tâm HL&TT Như bên Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00 Làm việc với công ty YMConnection - Nhật Bản - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH và HTQT

Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

14h30 Họp Tập thể lãnh đạo ĐHĐN - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng;
- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban TCCB.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
16h30 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN - Như bên;
- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban TCCB
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ Tư
 22/6
08h00 Khai giảng và học buổi đầu tiên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục - Theo QĐ số 2010/QĐ-ĐHĐN ngày 07/6/2022 Giám đốc ĐHĐN;
- Các học viên được đơn vị cử đi học (theo Danh sách đính kèm Công văn số 1977/ĐHĐN-TCCB ngày 03/6/2022 của ĐHĐN).
Hội trường - 41 Lê Duẩn Trưởng BTC lớp học
10h00 Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Giải pháp và Dịch vụ SSPACE - Đại diện Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH và HTQT.

Phòng họp 1 Đại diện

Ban Giám hiệu

14h00 Họp bàn về công tác xây dựng chiến lược các lĩnh vực trọng điểm tại Trường ĐHSPKT - Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 Họp Ban chỉ đạo sinh viên trường ĐHSPKT tình nguyện hè năm 2022 Theo Quyết định Phòng họp 1 Trưởng Ban Chỉ đạo

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Năm
23/6
07h30 Xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường ĐHSPKT Theo Thông báo số 355/TB-HĐTD ngày 10/6/2022 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
14h00 Thảo luận hợp tác giữa Trường ĐHSPKT và Trường ĐH Limoges - Pháp - Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Cơ khí (BM CĐT);

- Đại diện lãnh đạo Khoa Điện (BM TĐH);

Phòng khách QT Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng

14h00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đánh giá, xếp loại công đoàn bộ phận; xét thi đua khen thưởng năm học 2021-2022. -Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHSPKT;

- Cán bộ văn phòng Công đoàn Trường ĐHSPKT

Hội trường khu B Chủ tịch Công đoàn Trường
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15h00 Tọa đàm "Phân loại rác, quản lý rác thải theo Luật môi trường Việt Nam 2020 và hành động của chúng ta - Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT);

- Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường;

-Trưởng ban Ban TTND, cán bộ văn phòng Công đoàn Trường ĐHSPKT;

- Đại biểu theo giấy mời.

Hội trường khu B Chủ tịch Công đoàn Trường
- Cán bộ viên chức, người lao động Trường ĐHSPKT Tham gia trực tuyến theo địa chỉ: https://by.com.vn/DMQCjo
15h00 Phiên họp thứ VIII quý II/2022 Hội đồng trường Trường ĐHSPKT - Thành viên Hội đồng Trường

- Mời đ/c Phạm Minh Tuấn – Trưởng phòng KHTC

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Phan Bảo An

Thứ Sáu
24/6
07h30

Cả ngày

Xét tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trường ĐHSPKT Theo Thông báo số 355/TB-HĐTD ngày 10/6/2022 Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng
Cả ngày Bảo vệ ĐATN các ngành CNKT Ô tô, ngành CNKT Cơ Điện tử, ngành CNKT Cơ khí, ngành CNKT Nhiệt Điện lạnh, Niên khóa 2018 - 2022 Theo Quyết định - Ôtô: A205, A206

- CĐT: A207, A208, A209

- CTM: A101, A217, A218

- Nhiệt Lạnh: Xưởng Nhiệt;

- Phòng Khách mời: A102

Các Chủ tịch Hội đồng
08h00 Hội thảo khoa học Bộ môn Hệ thống điện chủ đề " Các loại máy điện nam châm vĩnh cửu hiện đại" Theo Kế hoạch Phòng A207 Trưởng Bộ môn

Hệ thống điện

10h00 Họp Ban Tổ chức tập huấn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 - Theo Quyết định số 2220/QĐ-ĐHĐN ngày 22/6/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
Thứ Bảy
 25/6
Cả ngày Bảo vệ ĐATN ngành Công nghệ thông tin (Khoa Công nghệ số) niên khóa 2018 – 2022 Theo Quyết định Phòng A302, A303, A304, A306, A307 Các Chủ tịch Hội đồng
Cả ngày Bảo vệ ĐATN các ngành CNKT Ô tô, ngành CNKT Cơ Điện tử, ngành CNKT Cơ khí, ngành CNKT Nhiệt Điện lạnh, Niên khóa 2018 - 2022 Theo Quyết định - Ôtô: A205, A206

- CĐT: A207, A208, A209

- CTM: A101, A217, A218

- Nhiệt Lạnh: Xưởng Nhiệt;

- Phòng Khách mời: A102

Các Chủ tịch Hội đồng
Chủ Nhật
 26/6
Cả ngày Bảo vệ ĐATN các ngành CNKT Cơ Điện tử, ngành CNKT Nhiệt Điện lạnh, Niên khóa 2018 - 2022 Theo Quyết định - CĐT: A207, A208, A209

- Nhiệt Lạnh: Xưởng Nhiệt;

- Phòng Khách mời: A102

Các Chủ tịch Hội đồng