Sidebar

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 27/6/2022 đến ngày 03/7/2022

Ngày cập nhật: 28/06/2022
     

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 27/6 đến ngày 03/7/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 27/6
08h00 Hội ý Ban Giám hiệu và Chủ tịch Hội đồng trường Như bên Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 28/6

08h00 Tiếp đoàn viên, CBVC-NLĐ Đoàn viên, CBVC-NLĐ. Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
08h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Phan Cao Thọ
09h00 Làm việc với GS. Boualem ALIOUAT – Chủ tịch Hội đồng trường IUT, Đại học UCA Pháp - Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Mời Chủ tịch Hôi đồng trường, Thư ký Hội đồng trường

Phòng khách quốc tế Ban Giám hiệu
14h00 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 Ban tổ chức tập huấn và các thành viên Đoàn kiểm tra. Hội trường - 41 Lê Duẩn Trưởng BTC Tập huấn
Thứ Tư
 29/6
08h00 Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 - HĐTS đại học chính quy theo QĐ số 131/QĐ-ĐHĐN ngày 13/01/2022 và QĐ số 1293/QĐ-ĐHĐN ngày 18/4/2022 của Giám đốc ĐHĐN;
- Ban Thư ký HĐTS đại học hệ chính quy theo QĐ số 132/QĐ-ĐHĐN ngày 13/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Chủ tịch HĐTS Giám đốc ĐHĐN
14h00 Họp Hội đồng thẩm định Bộ nhận diện học hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - Theo Quyết định số 511/QĐ- ĐHSPKT ngày 24/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Lãnh đạo Trung tâm HL&TT và chuyên viên phụ trách truyền thông.

Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Kiểm tra các công đoàn cơ sở năm học 2021-2022. Theo Công văn số 63/CĐ ĐHĐN-VP ngày 21/6/2022 của Công đoàn ĐHĐN. Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
18h00 Tuyên truyền phòng ngừa vi phạm pháp luật, tuyên truyền phòng chống ma tuý trong sinh viên - BTV Đoàn ĐHĐN;
- Đoàn viên được triệu tập theo Thông tri triệu tập số 05 TTTT/ĐHĐN-ĐTN ngày 22/6/2022.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Đoàn TN - ĐHĐN phối hợp với Đoàn TN - Công an Tp ĐN
Thứ Năm
30/6
08h00 Báo cáo sơ bộ về kế hoạch chiến lược các lĩnh vực trọng điểm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
08h00 Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công đoàn ĐHĐN Theo QĐ số 85/QĐ-CĐĐHĐN ngày 29/6/2021 của Công đoàn ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Họp Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 (phiên họp thứ 7) - Thành viên Hội đồng ĐHĐN theo QĐ số 996/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
- Mời: Kế toán trưởng ĐHĐN
Hội trường - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN
15h00 Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Thứ Sáu
01/7
08h00 Họp về công tác viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo - Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng KTĐBCLGD.

- Đại diện lãnh đạo các khoa phụ trách KT&ĐBCLGD

- Thành viên các nhóm chuyên trách CTĐT theo Quyết định số 609/QĐ-ĐHSPKT ngày 23/11/2021 và Quyết định số 610/QĐ-ĐHSPKT ngày 23/11/2021.

- Phụ trách bộ môn

- Giảng viên có quan tâm.

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
10h00 Xét cấp học bổng do ông Văn Phú Chính tài trợ năm 2022 Theo Quyết định Phòng khách Quốc tế Chủ tịch Hội đồng

TS. Hoàng Dũng

14h00 Họp đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao động năm học 2021-2022 và Họp xét nâng bậc lương đợt 1 năm 2022 của Phòng TC-HC Toàn thể viên chức và người lao động phòng TC-HC Phòng họp 1 Trưởng phòng Phòng Tổ chức  - Hành chính

ThS. Đoàn Chí Thiện

15h00 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN - BCH Công đoàn ĐHĐN;
- UBKT Công đoàn ĐHĐN.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Thứ Bảy
 02/7
07h30 Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cho sinh viên tham gia Chiến dịch sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2022 Theo thông tri triệu tập số 06TTTT/ĐHĐN - ĐTN ngày 23/6/2022 của BCH Đoàn ĐHĐN. Hội trường - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN
Chủ Nhật
 03/7