Sidebar

Lịch công tác tuần 49 từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10/7/2022

Ngày cập nhật: 05/07/2022
     

Lịch công tác tuần 49 từ ngày 04/7 đến ngày 10/7/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 04/7
09h00

(04/7- 07/7)

Hội thảo Quốc tế “Phát triển chương trình đào tạo cao học trong khuôn khổ Dự án Montus” - Ban Điều hành dự án Montus;

- Đại diện các đối tác tham gia dự án Montus;

- Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng;

- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Phòng họp 1 Ban Điều hành dự án Montus
14h00 Họp Đoàn Kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Thừa Thiên Huế Toàn thể cán bộ, giảng viên được phân công thực hiện nhiệm vụ tại các điểm thi. Hội trường - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc

Thứ Ba
 05/7

15h00 Họp về công tác biên chế nhân sự tại Trường ĐHSPKT - Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng TCHC; Lãnh đạo Khoa Công nghệ số, Trưởng phòng KT ĐBCLGD, Trưởng phòng QLKH&HTQT

Phòng khách QT Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Tư
 06/7
         
Thứ Năm
07/7
08h00 Họp phổ biến nội dung chuẩn bị dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER) - ĐHĐN: Giám đốc Ban QLDA ODA; CBVC có liên quan (theo thông báo);
- ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP.HCM;
- ĐH Indiana - Hoa Kỳ.
Họp trực tuyến qua Zoom (CBVC thuộc CQ ĐHĐN họp Phòng họp 1 Khu A) Ban QLDA PHER - Đại học Indiana, Hoa Kỳ
14h00 Họp Hội đồng ĐBCLGD Đại học Đà Nẵng năm 2022 Theo QĐ số 1959/QĐ-ĐHĐN ngày 02/6/2022 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng Giám đốc ĐHĐN
Thứ Sáu
08/7
08h00 Họp BTV Đảng ủy Trường Như bên Phòng Bí thư Đảng ủy trường Bí thư Đảng ủy trường

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00 Họp Đảng ủy Trường Như bên Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
 09/7
         
Chủ Nhật
 10/7