Sidebar

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 21/8/2022

Ngày cập nhật: 14/08/2022
     

Lịch công tác tuần 03 từ ngày 15/8 đến ngày 21/8/2022

 

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 15/8
08h00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Cán bộ, viên chức, người lao động. Phòng Tiếp công dân Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00 Họp giao ban trực tuyến về công tác tuyển sinh và đào tạo các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và việc thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm - ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc, Trưởng Ban ĐT; Đại diện Ban KHTC;
- Các trường ĐHSP, ĐHNN, ĐHSPKT: Đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT, Trưởng Phòng KHTC;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Giám đốc, Trưởng Phòng ĐT, Trưởng Phòng KHTC.
Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn Bộ GD&ĐT

Thứ Ba
 16/8

08h00 Đoàn công tác của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học tại ĐHĐN - Đoàn Công tác;
- ĐHĐN: Thường trực Hội đồng, Ban Giám đốc, Chánh VP, Chánh VP Đảng ủy, Trưởng các Ban: TCCB, KHTC, ĐT, KHCN&MT, CTHSSV, TTPC;
- Các trường ĐHTV: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng trường.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGD của Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác
08h00 Tiếp đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động. Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
10h00 Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và công ty YM Connection và công ty Irie People – Nhật Bản - Ban Giám hiệu;

- Đại diện Phòng: QLKH và HTQT, CTSV;

- Đại diện lãnh đạo Khoa: Cơ khí , Điện – Điện tử.

Phòng họp 1 Ban Giám hiệu
14h00 Họp BTV Công đoàn ĐHĐN Như bên Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
14h00 Họp BTC Lễ Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h30 Họp giao ban công tác cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2022 - ĐHĐN: Ban QLCSVC&ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên; Đại diện Lãnh đạo VP;
- Các trường ĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Lãnh đạo Phòng CSVC;
- Các Khoa, Viện, Trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Tổ trưởng Tổ CSVC hoặc cán bộ phụ trách công tác CSVC của đơn vị.
Phòng khách tầng 1 Khu A - Trường ĐHBK Phó Trưởng Ban phụ trách Ban QLCSVC&ĐT TS. Đoàn Anh Tuấn
16h00 Họp bàn về chuyển đổi vị trí công tác viên chức Trường ĐHSPKT - Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐT;

- Trưởng phòng TCHC, Đào tạo, CSVC, KHTC, Tổ trưởng Tổ TTPC

Phòng họp 1 Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Tư
 17/8
07h00

(17-19/8)

Tổ chức tuần sinh hoạt công dân giữa khóa trong “Tuần sinh hoạt công dân của sinh viên” năm học 2022 - 2023 Theo kế hoạch A214, A305, A301 Phòng Công tác Sinh viên
09h30 Lễ Kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Khoa KTXD Toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa KTXD Phòng họp 1 Bí thư Chi bộ khoa KTXD
15h00 Hưởng ứng Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và giao lưu bóng đá giữa CBVC-NLĐ với Sinh viên nhà trường - Khách mời;

- Đoàn viên, CBVC-NLĐ, SV Trường ĐHSPKT;

- Thành viên các đội bóng tham dự.

Sân bóng Trường ĐHSPKT Chủ tịch Công đoàn - Đoàn TNCS HCM
Thứ Năm
18/8
14h00 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII Theo công văn triệu tập số 429-CV/ĐU ngày 10/8/2022 của Đảng ủy Trường ĐH SPKT Hội trường B Bí thư Đảng ủy trường
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân (P.10.03-khu B 41 Lê Duẩn) PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Thành Bắc
15h00 Họp Ban Tổ chức Cuộc thi Tiếng anh trong sinh viên năm 2022 - BTC theo QĐ số 27 QĐ/ĐHĐN - ĐTN ngày 11/8/2022 của BCH Đoàn ĐHĐN;
- Mời Chủ tịch Hội SV-Trường ĐHNN;
- Mời Bí thư Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN
16h00 Họp BTV Đoàn ĐHĐN mở rộng - Như bên;
- Mời Bí thư Đoàn Trường ĐHNN và Bí thư Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đoàn TN-ĐHĐN
Thứ Sáu
19/8
08h30 Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHĐN nhiệm kỳ 2018-2023 Theo QĐ số 1528/QĐ-ĐHĐN ngày 09/5/2022 của Giám đốc ĐHĐN. Tp. Hội An Tỉnh Quảng Nam Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Giám đốc ĐHĐN
14h00 Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 Theo Kế hoạch số 2712/KH-ĐHĐN ngày 29/7/2022 của ĐHĐN. Tp. Hội An Tỉnh Quảng Nam Giám đốc ĐHĐN
Thứ Bảy
 20/8
         
Chủ Nhật
 21/8