Sidebar

Lịch công tác tuần 17 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Ngày cập nhật: 23/11/2022

     

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 21/11

08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp 1

Hiệu Trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

09h00

Họp Ban Điều hành triển khai các hoạt động phi xây dựng của Tiểu dự án 1 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho ĐHĐN tại Hòa Quý - Điện Ngọc, vay vốn Ngân hàng Thế giới và Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục đại học do USAID tài trợ

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn;
- Thành viên Ban Điều hành theo QĐ số 2289/QĐ-ĐHĐN ngày 27/6/2022 của Giám đốc ĐHĐN

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

Thứ Ba
 22/11

10h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo robot song song phẳng kiểu tam giác”, (Mã số: T2021-06-13, Chủ nhiệm đề tài: Th.S Võ Quang Trường)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 943/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - CNĐT và thành viên thực hiện đề tài. - CBGV và SV có quan tâm

Văn phòng Bộ môn Cơ điện tử

Chủ tịch Hội đồng

10h00

Họp BTC Hội nghị Đại biểu CBVC năm học 2022-2023

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Trưởng BTC

Hiệu Trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

14h00

Họp Hội đồng Đại học Đà Nẵng

Các thành viên Hội đồng ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Thứ Tư
 23/11

13h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Thiết kế chế tạo lò nung phôi rèn bằng điện”, (Mã số: T2021-06-12, Chủ nhiệm đề tài: Th.S Nguyễn Thanh Tân)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 942/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Bộ môn Cơ khí chế tạo

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị cắt phôi tự động phục vụ trong dạy thực hành Nguội, Hàn”, (Mã số: T2021-06-11, Chủ nhiệm đề tài: Th.S Huỳnh Hải)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 941/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Bộ môn Cơ khí chế tạo

Chủ tịch Hội đồng

16h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu chuyển đổi động cơ tĩnh tại dùng bộ chế hòa khí sang động cơ phun LPG điều khiển điện tử”, (Mã số: T2021-06-09, Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hồ Trần Ngọc Anh)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 951/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Bộ môn Cơ khí chế tạo

Chủ tịch Hội đồng

17h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Xây dựng công cụ hỗ trợ dự đoán chất lượng bề mặt đạt được khi gia công trên máy phay vạn năng”, (Mã số: T2021-06-15, Chủ nhiệm đề tài: KS. Nguyễn Đức Long)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 944/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Bộ môn Cơ khí chế tạo

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
24/11

08h00

Thực hiện công tác giám sát đối với Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật theo Quyết định số 893-QĐ/ĐU ngày 08/11/2022 của Đảng ủy ĐHĐN

- ĐHĐN: Tổ Giám sát theo QĐ số 893-QĐ/ĐU ngày 08/11/2022 của Đảng ủy ĐHĐN;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện BTV Đảng uỷ; Đại diện UBKT Đảng uỷ; Chuyên viên VP Đảng uỷ.

Phòng họp 1

Tổ trưởng Đ/c Cao Xuân Tuấn - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

08h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Thiết kế và chế tạo máy in 3D nhựa nhiều màu”, (Mã số: T2021-06-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Hải Vân)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 950/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Chủ tịch Hội đồng

09h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Tính toán sóng hài sinh ra do các bộ chuyển đổi năng lượng tĩnh”, (Mã số: T2021-06-19, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Lê Nhật Hoàng)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 918/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

VP Khoa Sư phạm Kỹ thuật

Chủ tịch Hội đồng

19h30

Lễ Vinh danh Thủ khoa và Nâng bước sinh viên ĐHĐN năm 2022

- Đại biểu theo Giấy mời;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc; Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh Niên, Chủ tịch Hội SV; Chánh VP Đảng ủy; Chánh VP; Trưởng các Ban chức năng;
- Các trường ĐHTV: Hiệu trưởng; Đại diện Lãnh đạo Phòng CTSV;
- Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo QĐ số 4398/QĐ-ĐHĐN ngày 15/11/2022 của Giám đốc ĐHĐN;
- Sinh viên được triệu tập theo CV số 4464/ĐHĐN-HSSV ngày 18/11/2022 của ĐHĐN.

Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Sáu
25/11

08h00

Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức năm học 2022-2023 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN;
- Đại diện BTV Công đoàn ĐHĐN;
- Đại biểu theo Giấy mời;
- Theo Kế hoạch 735/KH-ĐHSPKT ngày 10/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT.

Hội trường cơ sở 2 - KĐT ĐHĐN, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT

17h30

· Seminar hướng nghiệp dành cho sinh viên CNTT-2022, chủ đề: “Chuyển đổi số - Vai trò và trách nhiệm của sinh viên”

· Trao giải thưởng cuộc thi thiết kế web “Tìm hiểu 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 1962-2022

 

Chuyên gia Iviettech, Giảng viên và sinh viên Khoa Công nghệ số

Hội trường B

Phó Trưởng Khoa PT – Khoa Công nghệ số

Thứ Bảy
26/11

07h00

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho cán bộ viên chức ĐHĐN năm 2022 (ngày 26-27/11/2022)

Theo Thông báo số 871-TB/ĐU ngày 17/10/2022 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC lớp học

08h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Giải pháp thiết kế quy hoạch và kiến trúc hướng đến hiệu quả thông gió tự nhiên cho loại hình kiến trúc trường trung học cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng”, (Mã số: T2021-06-27, Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Tiến Vinh)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 946/QĐ-ĐHSPKT ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. - CNĐT và thành viên thực hiện đề tài. - CBGV và SV có quan tâ

VP khoa Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng