Sidebar

Lịch công tác tuần 19 từ ngày 05/12/2022 đến ngày 11/12/2022

Ngày cập nhật: 08/12/2022

     

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 
05/12

08h00-17h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Thông báo số 902-TB/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

13h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu cải thiện độ bền axit của bê tông hạt nhỏ trong xây dựng công trình ở môi trường xâm thực công nghiệp”, (Mã số: T2021-06-24, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tấn Khoa)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 967/QĐ-ĐHSPKT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Phòng A104

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn dùng để chế tạo bê tông hạt nhỏ cho công trình ven biển không cốt thép ở khu vực Quảng Nam- Đà Nẵng”, (Mã số: T2021-06-25, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đoàn Vĩnh Phúc)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 968/QĐ-ĐHSPKT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Phòng A104

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Ba
 
06/12

08h00-17h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Thông báo số 902-TB/ĐU ngày 29/11/2022 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

09h00

Gặp mặt Hội viên Hội Cựu chiến binh Trường ĐHSPKT nhân dịp Kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12-1989 -06/12/2022)

- Trưởng phòng TCHC;

- Phó Chủ tịch Công đoàn;

- Toàn thể Hội viên HCCB

Phòng họp 1

Trưởng phòng TC-HC

ThS. Đoàn Chí Thiện

 

Thứ Tư
 
07/12

08h00

Cả ngày

Tiếp VC-NLĐ, đoàn viên công đoàn

Như bên

Phòng CTCĐ Trường

Chủ tịch công đoàn Trường

13h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Thí nghiệm Mạch điện tử”, (Mã số: T2021-06-31, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Phát)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 960/QĐ-ĐHSPKT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Phòng B306

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh VP Đảng ủy, Trưởng Ban TCCB ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

15h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Xây dựng bài thực hành mạng máy tính - truyền thông mô phỏng trên phần mềm Cisco packet tracker”, (Mã số: T2021-06-30, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 959/QĐ-ĐHSPKT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Phòng B306

Chủ tịch Hội đồng

15h30

Họp Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

Như bên.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

16h00

Lễ trao học bổng Nguyễn Thái Bình, đồng hành cùng sinh viên ĐHĐN bị ảnh hưởng do mưa lũ

- Đại diện Văn phòng Báo Thanh niên tại Đà Nẵng;
- ĐHĐN: Thường trực Đoàn ĐHĐN; Hội Sinh viên; Đại diện Lãnh đạo Ban CTHSSV;
- Sinh viên được nhận học bổng.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn TN - ĐHĐN

16h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2021 “Nghiên cứu quá trình thiết kế và sản xuất Microcantilever trong vi cơ điện tử (MEMS-Microeletromechanical Systems)”, (Mã số: T2021-06-16, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Thị Thảo Khương)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 961/QĐ-ĐHSPKT ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- CNĐT và thành viên thực hiện đề tài.

- CBGV và SV có quan tâm

Phòng B306

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
0
8/12

08h00

Công bố Quyết định về công tác nhân sự Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

- Đảng ủy trường;

- Ban Giám hiệu;

- Thành viên Hội đồng trường Trường ĐHSPKT;

- Trưởng/Phó các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, CTCĐ, BTĐTN, CHCCB, Trưởng/Phó các Bộ môn;

- CBVC có quan tâm.

Hội trường B

Giám đốc ĐHĐN

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

09h00

Họp Giao ban

- Ban Giám hiệu, CTCĐ, ĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Viện NCST&KN;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường;

- TS. Nguyễn Thị Hải Vân Thư ký cuộc họp.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

 

10h00

Tổng kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại Trường ĐHSPKT

- Đội cảnh sát PCCC&CNCH phụ trách cơ sở;

- TS. Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Phòng TCHC, Phòng CSVC;

- Chuyên viên Phòng TCHC, Phòng CSVC phụ trách công tác PCCC&CNCH.

Phòng khách QT

Đội cảnh sát PCCC&CNCH -  TS. Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng

10h00

Họp Hội đồng tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Đề án 89 năm 2022 (đợt 3)

Theo QĐ số 4679/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2022 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp với Ngân hàng Thế giới về tiến độ thực hiện Dự án ODA: Edtech và chương trình đào tạo tích hợp

- ĐHĐN: Ban QLDA ODA: PGĐ Huỳnh Văn Kỳ; Tổ trưởng Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; Đại diện Lãnh đạo Ban ĐT;
- Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHSP, ĐHSPKT, VKU: Phó Hiệu trưởng (Thành viên Ban Điều hành Dự án ODA và Dự án PHER), Trưởng Phòng ĐT;
- Khoa Y Dược: Lãnh đạo Khoa, Trưởng Phòng ĐT;
- Ngân hàng Thế giới: USAID; Dự án PHER: Tổ công tác.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Ngân hàng Thế giới

14h00

Họp về công tác phối hợp tổ chức thi kết thúc các học phần ngoại ngữ với Trường Đại học Ngoại ngữ

-Trường ĐHNN: lãnh đạo Phòng KTĐBCLGD và đại diện Phòng KHTC

- Trường ĐHSPKT: lãnh đạo Phòng KTĐBCLGD; lãnh đạo phòng Đào tạo; lãnh đạo phòng KHTC

Phòng họp 1

Phòng KTĐBCLGD

15h00

Kiểm điểm tập thể và cá nhân BTV Công đoàn Trường ĐHSPKT

- UV BTV Công đoàn;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Chủ tịch Công đoàn trường

Thứ Sáu
0
9/12

08h00

Họp Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Trưởng ban

09h00

Làm việc với công ty ESUHAI – Nhật Bản

- Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH và HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên

- Đại diện Lãnh đạo Khoa: Cơ khí, Điện – Điện tử

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

 

09h30

Làm việc với GS. Min-Fu Hsieh thuộc Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan

- Trưởng Khoa: Điện - ĐT

- Giảng viên có quan tâm

Văn phòng Khoa Điện-Điện tử

Trưởng khoa Điện - Điện tử

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

16h30

Họp Hội đồng xét thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WoS năm 2021

Theo QĐ số 3115/QĐ-ĐHĐN ngày 22/8/2022 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

Thứ Bảy
10/12

 07h00

Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Sinh viên Trường ĐHSPKT năm 2022 (ngày 10 và 11/12/2022)

Theo thông báo số 464-TB/ĐU ngày 17/10/2022 của Đảng ủy Trường ĐHSPKT

Hội trường B

BTC Lớp học

 14h00

Làm việc với Bà Kristina Bunde – Trưởng phái đoàn liên minh Châu Âu tại Việt Nam

- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Võ Trung Hùng

- Phòng QLKH và HTQT;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa.

Phòng họp CS2, Khu đô thị Đại học Hòa Quý

Hiệu trưởng

PGS.TS Phan Cao Thọ

Chủ nhật
11/12

 07h00

Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Sinh viên Trường ĐHSPKT năm 2022 (ngày 10 và 11/12/2022)

Theo thông báo số 464-TB/ĐU ngày 17/10/2022 của Đảng ủy Trường ĐHSPKT

Hội trường B

BTC Lớp học