Sidebar

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

Ngày cập nhật: 26/11/2020
     

Lịch công tác tuần 48 từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 23/11
07h30

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu

Phòng Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

09h00 Họp tổ giúp việc quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2020 của Trường ĐHSPKT Theo Quyết định Phòng họp 1 Tổ trưởng Tổ giúp việc
10h00 Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng ĐHĐN, nhiệm kỳ 2020-2025 - ĐHĐN: Tổ công tác theo QĐ số 3873/QĐ-ĐHĐN ngày 05/11/2020; Lãnh đạo VP; Tổ trưởng Tổ Quản trị mạng;

- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng phòng Phòng TC-HC.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14h00 Làm việc với Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng về việc triển khai kế hoạch hợp tác với UBND Tp. Đà Nẵng - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo: Ban KHCN&MT, Viện KH&CNTT, TT PTPM;

- Trường ĐHSPKT: Đại diện BGH, Phòng KH&HTQT;

- Các tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ hợp tác với Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng;

- Sở Giao thông Vận tải Tp. Đà Nẵng: Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn; - Theo Giấy mời.

Phòng họp tầng 14 Trung tâm hành hành chính 24 Trần Phú PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn và Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
15h00 Họp Tập thể lãnh đạo trường và Tổ trưởng tổ giúp việc về Kế hoạch công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trường ĐHSPKT - Như bên;

- Mời đ/c Lê Thị Hải Anh báo cáo kế hoạch và quy trình thực hiện

Phòng họp 1 Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Ba
  24/11
07h45 Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 4 năm 2020 - BTC lớp học theo QĐ số 3695/QĐ-ĐHĐN ngày 26/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Viên chức được các đơn vị cử đi học.

Phòng học tầng 5 - 91A NTMK Trưởng BTC lớp học
14h00 Hội nghị khoa học công bố kết quả nghiên cứu đề tài trọng điểm cấp Nhà nước - Đại biểu theo giấy mời;

- Các CBGV có quan tâm.

Phòng họp 1 Ban Chủ nhiệm đề tài
15h00 Họp chi bộ liên phòng Đào tạo, Công tác sinh viên  Các Đ/c Đảng viên chi bộ liên phòng Đào tạo, Công tác sinh viên Phòng CTSV Bí thư Chi bộ
Thứ Tư
 25/11
Sáng 08h00

Chiều 14h00

(25,26,27/11)

Các đơn vị báo cáo quy trính theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015

(Lịch báo cáo chi tiết xem tại đây)

- Đại diện Ban giám hiệu;

- Lãnh đạo đơn vị có quy trình báo cáo Cá nhân được phân công viết quy trình;

- Đại diện lãnh đạo khoa (theo phân công);

- Các cá nhân có quan tâm

Phòng họp 1 Ban giám hiệu
08h00 Lễ Khai mạc “Festival Khoa học Công nghệ sinh viên ĐHĐN” lần thứ 2, năm 2020 - ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; đại diện lãnh đạo: Ban ĐT, Ban KHCN&MT, Ban ĐBCLGD; Ban CTHSSV, Trung tâm TTHL&TT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- Các trường đại học thành viên: Đại diện BGH; Đại diện: lãnh đạo Phòng CTSV, KH&HTQT, BTV Đoàn TN, BTK Hội SV;

- BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Đại biểu theo giấy mời; - Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;

- CBGV và sinh viên quan tâm

Hội trường Khu F - Tr.ĐHBK Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
08h00 Triển lãm sản phẩm Khoa học Công nghệ của sinh viên ĐHĐN - BTC và Tổ giúp việc theo QĐ số 3652/QĐ-ĐHĐN ngày 23/10/2020 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các nhóm sinh viên và Doanh nghiệp có sản phẩm trưng bày tại triển lãm;

- CBGV và sinh viên quan tâm.

Hội trường Khu F - Tr.ĐHBK Trưởng Ban Tổ chức PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn
08h00 Tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ Đoàn viên công đoàn, CBVC-NLĐ. VP Công đoàn Phòng 302 khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
09h00 Hội thảo giới thiệu việc làm tại Nhật Bản - Sinh viên học tiếng Nhật;

- Các sinh viên có quan tâm.

Hội trường B Phòng CTSV và Phòng QLKH&HTQT
09h00 Về công tác cấp phát Vật tư, hóa chất phục vụ thực hành thí nghiệm - Lãnh đạo khoa CNHH-MT; phòng CSVC;

- Mời đ/c Phạm Thu phòng CSVC

Phòng họp 1 Ban Giám Hiệu
10h00 Về công tác Quản lý CSVC tại KTX - Lãnh đạo Phòng CTSV; phòng CSVC;

- Mời đ/c Phạm Thu phòng CSVC

Phòng họp 1 Ban Giám Hiệu
16h00 Họp Đảng ủy trường Như bên Phòng khách QT Bí thư Đảng ủy trường
Thứ Năm
26/11
08h00 Hội nghị bầu thành viên Hội đồng ĐHĐN, nhiệm kỳ 2020-2025 Theo Thông báo số 4092/TB-ĐHĐN ngày 18/11/2020 của Giám đốc ĐHĐN. Hội trường B Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT
14h00 Tiếp cán bộ, viên chức Các cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu. Phòng Tiếp công dân B10.03 Khu B - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14h00 Đánh giá các tác phẩm dự thi “Cuộc thi tác phẩm truyền thông ĐHĐN năm 2020” - Ban Tổ chức, Tổ giúp việc Cuộc thi theo QĐ số 1584/QĐ-ĐHĐN ngày 14/5/2020;

- ĐHĐN: Chánh VP; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT và các chuyên viên có liên quan;

- Các trường ĐH thành viên, đơn vị t huộc và trực thuộc: Đại diện bộ phận truyền thông và các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn BTC Cuộc thi
15h00 Tọa đàm "Kết nối và thúc đẩy nghiên cứu khoa học về CNTT và Kinh tế số tại miền Trung -Tây Nguyên" - Đại biểu theo giấy mời;

- Lãnh đạo các đơn vị các trường có đào tạo về CNTT tại khu vực miền Trung.

Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn Ban tổ chức
Thứ Sáu
27/11
08h30 Đón tiếp Phái đoàn Đại sứ Liên minh Châu Âu và Đại sứ các Quốc gia thành viên - ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Quang Sơn; Chánh VP; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT, CTHSSV; Phó Trưởng Khoa ĐTQT;

- Các trường đại học thành viên: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng: KH&HTQT, CTSV;

- Viện VNUK, Viện DNIIT: Viện trưởng; - Trung tâm TTHL&TT: Đại diện Lãnh đạo;

- Sinh viên được điều động.

Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
10h00 Họp xét hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bão và lũ lụt năm 2020 - Theo Quyết định Phòng họp 1 Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

13h30 Tọa đàm “Thực trạng sử dụng rượu, bia trong sinh viên” năm 2020 - ĐHĐN: Mời PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo Ban CTHSSV và Chuyên viên;

- Trường ĐH SPKT: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo Phòng CTSV; - Đại biểu theo giấy mời;

- Sinh viên được triệu tập;

- SV khen thưởng Cuộc thi Sáng tác Slogan “Sinh viên ĐHĐN với văn hóa giao thông năm 2020”;

- CBGV và sinh viên quan tâm.

- Cán bộ, sinh viên được điều động theo công văn số 533/ĐHSPKT-CTSV ngày 16/11/2020

Hội trường B Ban CTHSSV ĐHĐN
14h00 Phiên họp thứ nhất của Hội đồng ĐHĐN, nhiệm kỳ 2020-2025 Thành viên Hội đồng ĐHĐN, nhiệm kỳ 2020-2025. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
15h00 Họp BCH Đảng bộ ĐHĐN Như bên. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
17h30 Giao lưu gặp mặt chào đón tân sinh viên khóa 2020 - Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu;

+ Đại diện: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng TCHC, Phòng QLKH và HTQT, Phòng CSVC, Trung tâm HL và TT.

- BCN Khoa, Phụ trách Bộ môn, GVCN khoa CNHH-MT.

- Sinh viên khóa 2020 và đại diện SV các lớp khóa 18 và 19 thuộc Khoa CNHH-MT.

Phòng họp 1 TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên

Trưởng khoa CNHH-MT

17h30 Giao lưu gặp mặt chào đón tân sinh viên khóa 2020 - Khách mời:

+ Đại diện Ban giám hiệu, Hội đồng trường.

+ Đại diện: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Đào tạo, Phòng CTSV, Phòng TCHC, Phòng QLKH và HTQT, Phòng CSVC, Trung tâm HL và TT.

- BCN Khoa, Phụ trách Bộ môn, GVCN khoa Cơ khí.

- Sinh viên khóa 2020 và đại diện SV các lớp khóa 18 và 19 thuộc Khoa Cơ khí.

Hội trường B TS. Hồ Trần Anh Ngọc- Trưởng khoa Cơ khí
Thứ Bảy
 28/11
07h45-13h45 Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Cơ quan ĐHĐN năm 2020 (Ngày 28, 29/11/2020) Theo Thông báo số 45-TB/ĐU ngày 15/10/2020 của Đảng ủy ĐHĐN. Hội trường B - Tr. ĐHSPKT BTC lớp học
Chủ Nhật
 29/11