Sidebar

Lịch công tác tuần 08 từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023

Ngày cập nhật: 20/09/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 
18/9

08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h30

Họp Đảng ủy Trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

16h00

Tổng kiểm tra công tác chuẩn bị buổi Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và Công bố Quyết định, trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở GDĐH

- Hiệu trưởng;

- Mời TS. Hoàng Dũng Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị: TC-HC, CTSV, ĐT, KT&ĐBCL, Đoàn thanh niên, Tổ CNTT, Trung tâm HL và TT.

Cơ sở 2 Khu đô thị ĐHĐN

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 
19/9

09h00

Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và Công bố Quyết định, trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở GDĐH Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc tham dự;
- Theo thông báo triệu tập của Trường ĐHSPKT;
- Đại biểu khách mời.

Hội trường Tr. ĐHSPKT Cơ sở 2 Khu đô thị ĐHĐN

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp giao ban công tác kế hoạch tài chính

- Ban KHTC: Lãnh đạo và Chuyên viên liên quan;
- Các trường đại học thành viên, Viện VNUK, PHKT, các trung tâm trực thuộc ĐHĐN: Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KHTC, Kế toán trưởng.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban KHTC

Thứ Tư
 
20/9

08h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

09h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN

Như bên

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

09h45

Lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội đồng ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Chánh, phó các Văn phòng; Trưởng, phó các ban chức năng; Trưởng, phó các đơn vị thuộc và trực thuộc (Khoa, Viện, Trung tâm); Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Giảng viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp và tương đương;
- Các trường ĐHTV: Bí thư Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội CCB; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Giảng viên cao cấp, Chuyên viên cao cấp và tương đương;
- Đại biểu khách mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC buổi lễ

15h00

Họp hội đồng thanh lý tài sản và vật tư thu hồi từ công trình sửa chữa tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Ban giám hiệu;

- Theo Quyết định số: 749/QĐ-ĐHSPKT ngày 05/09/2023.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

Thứ Năm
21/9

08h00

Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2022-2023 Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ tự nhiên, Khoa học Y - Dược

- Hội đồng xét Giải thưởng theo QĐ số 4005/QĐ-ĐHĐN ngày 15/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

08h30

Họp Ban Điều hành triển khai các hoạt động phi xây dựng của Tiểu dự án 1 và Dự án PHER - ĐHĐN

Theo Quyết định số 2289/QĐ-ĐHĐN ngày 27/6/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng ban Ban Điều hành

14h00

Tiếp đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động

Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

14h00

Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2022-2023 Lĩnh vực: Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Hội đồng xét Giải thưởng theo QĐ số 4005/QĐ-ĐHĐN ngày 15/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Sinh viên có đề tài tham gia xét giải thưởng.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

15h00

Họp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023

Theo Quyết định 745/QĐ-ĐHSPKT

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Hoàng Dũng

15h00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN lần thứ ba (khóa VI).

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ Sáu
22/9

10h00

Họp Hội đồng xét, đề nghị tặng Giải thưởng "Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu" năm 2023

Theo Quyết định số 3976/QĐ-ĐHĐN ngày 14/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Lê Quang Sơn

17h30

Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho các cháu là con của CBVC-NLĐ Trường ĐHSPKT

- Đại diện Đảng uỷ Trường ĐHSPKT;

- Đại diện Ban Giám Hiệu Trường ĐHSPKT;

- UV BCH Công đoàn; Chủ tịch CĐBP; Trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc; Toàn thể CBVC- NLĐ và các cháu là con CBVC-NLĐ trong Nhà Trường

Sân trường

Chủ tịch Công đoàn trường

Thứ Bảy
24/9

 

 

 

 

 

Chủ nhật
17/9