Sidebar

Lịch công tác tuần 10 từ ngày 02/10 đến 07/10/2023

Ngày cập nhật: 04/10/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 02/10

08h00

Kiểm tra công tác PCCC&CNCH tại Ký túc xá Trường ĐHSPKT

- Đoàn kiểm tra liên ngành công an quận Hải châu;

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo các Phòng TCHC, CTSV, CSVC

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS. TS Phan Cao Thọ

09h00

Họp về việc “hòa giải khiếu nại” của viên chức

- Người được phân công giải quyết khiếu nại;

- Người khiếu nại;

- Tổ xác minh nội dung khiếu nại;

- Các cá nhân và tổ chức có liên quan.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

10h00

Họp Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ

Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên thường trực và Thư ký

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Linh Nam

16h00

Họp Thường trực Hội đồng trường Trường ĐHSPKT

Như bên

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Phan Bảo An

17h00

Tổ chức họp giao ban Ban cán sự lớp 

Ban cán sự lớp các khóa 

Hội Trường B

Phòng Công tác sinh viên

Thứ Ba
 03/10

08h00

Tiếp đoàn viên, CBVC-NLĐ

Như bên

Phòng Tiếp Công dân (HC.107)

Chủ tịch Công đoàn trường

08h00

Họp BTV Đảng ủy trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy trường

09h00

Họp Đảng ủy trường

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư đảng ủy trường

15h00

Họp Hội đồng Trường (Phiên họp thứ XVII quý 3 năm 2023)

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp 1

 và trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Phan Bảo An

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng mô hình học sâu trong nhận biết thời kỳ trái Dứa chín cho các vùng trồng dứa khu vực miền núi Quảng Nam – Đà Nẵng, mã số: B2021-DNA-09

- Theo QĐ số 2820/QĐ-BGDĐT ngày 28/9/2023 của ĐHĐN;
- Ban Chủ nhiệm đề tài.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Võ Trung Hùng

Chủ tịch Hội đồng

16h30

 

Họp Hội đồng kiểm tra kết quả thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng triển khai từ năm 2021 “Nghiên cứu thành phần loài nấm lớn thuộc ngành Basidiomycota và nhân giống nấm đặc hữu ở Sơn Trà, Đà Nẵng”, (Mã số: B2021-DN06-01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Phú) 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 811/QĐ-ĐHSPKT ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và Sinh viên có quan tâm 

 

Phòng A105

 

TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên, Chủ tịch Hội đồng 

Thứ Tư
 04/10

15h00 

Làm việc với Công ty NISOUL CO.,LTD về việc hợp tác tuyển dụng sinh viên ngành điện tử, thiết kế mạch; Liên kết đào tạo kỹ thuật thiết kế mạch bằng các phần mềm của Nhật

-   Đại diện BGH;

-   GĐ TT HTSV và QHDN; TP. CTSV

-   Công ty NISOUL CO.,LTD;

-   Lãnh đạo Khoa Điện- Điện tử, Cơ khí và Công nghệ số

Phòng khách Quốc tế

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

Thứ Năm
05/10

13h00

Buổi định hướng Học bổng Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) năm 2023

- Đại diện Lãnh đạo các Ban: HTQT, CTHSSV, KHCN&MT; Giám đốc Trung tâm Nhật Bản;
- Các sinh viên được đề cử nhận học bổng.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

14h00

Họp phối hợp triển khai công tác Truyền thông giữa Trung tâm HL&TT với Đoàn Thanh niên trường

-Đại diện Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo phòng KHTC; Ban Giám đốc Trung tâm HL&TT; Đại diện BTV Đoàn trường: Đại diện Ban truyền thông Đoàn trường; Đại diện CLB truyền thông; Chuyên viên lĩnh vực truyền thông

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (Phòng 1101, khu B, 41 Lê Duẩn)

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

14h00

Giao ban công tác đào tạo ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo: Ban Đào tạo, Ban ĐBCLGD;
- Các trường ĐHTV: đại diện BGH phụ trách đào tạo; Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt - Anh, Khoa Y-Dược, Khoa GDTC, Khoa GDQPAN: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng Phòng/Tổ trưởng Đào tạo;
- Các trung tâm: ĐTTX, PTPM: Đại diện BGĐ Trung tâm.

Phòng Khách A - Trường ĐHBK

PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

14h30

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

15h00

Tiếp và làm việc với GS. Imre Felde, Phó Giám đốc Đại học Obuda, Hungary (Giới thiệu các hướng nghiên cứu ở Đại học Obuda và Hungảy; Hợp tác đào tạo 02 bên cùng cấp bằng)

-Ban Giám hiệu

- Đại diện lãnh đạo các Khoa

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT

- Thành viên Câu lạc bộ Khoa học UTE

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

16h00

Họp Hội đồng quản lý Quỹ KH&CN ĐHĐN, phiên họp năm 2023

Theo QĐ 4206/QĐ-ĐHĐN ngày 27/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ

Thứ Sáu
06/10

08h00

Họp Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Bí thư Đoàn Trường ĐHNN; Bí thư Đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn TN - ĐHĐN

08h00

Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng

BCH Công đoàn trường, CTCĐ bộ phận

Phòng khách QT

Chủ tịch Công đoàn trường

08h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 1)

- BTV Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng và Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Đại biểu theo Giấy mời

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

09h00

Họp Ban tổ chức và Ban thư ký AtiGB 2023

- Theo quyết định 110/QĐ-ĐHSPKTvà 498/QĐ-ĐHSPKT

- TS. Nguyễn Minh Tiến

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

14h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHĐN

- Theo KH số 4080/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về thực hiện quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031;
- Đại biểu theo Giấy mời

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

15h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng ĐHĐN

- Theo KH số 4080/KH-ĐHĐN ngày 20/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về thực hiện quy trình quy hoạch chức danh Giám đốc ĐHĐN và Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031;
- Đại biểu theo Giấy mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

16h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Ban Giám đốc ĐHĐN

- Theo Kế hoạch số 3994/KH-ĐHĐN ngày 14/9/2023 của Giám đốc ĐHĐN về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN, Giám đốc ĐHĐN và Phó Giám đốc ĐHĐN
- Đại biểu theo Giấy mời

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

17h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 2)

- BTV Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng và Ban Giám đốc ĐHĐN;
- Đại biểu theo Giấy mời .

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

Thứ Bảy
07/10

 

 

 

 

 

Chủ nhật
08/10