Sidebar

Lịch công tác tuần 17 từ 20/11/2023 đến 26/11/2023

Ngày cập nhật: 24/11/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
20/11

09h00

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Tuyên dương Khen thưởng năm học 2022 – 2023 và Lễ Công bố chứng nhận Đại học đạt chuẩn 4 sao của Hệ thống xếp hạng UPM

- Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc;
- Đại biểu mời theo Giấy mời.;
- Theo Kế hoạch số 985/KH-ĐHSPKT ngày 09/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT.

Hội trường cơ sở 2 

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 21/11

09h00

Họp Hội đồng Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023  về thông báo kết quả xét tuyển vòng 1

- Theo Quyết định;

- Ban kiểm tra sát hạch phiếu đăng ký dự tuyển. 

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00 thay cho 09h00

Tiếp đoàn Công ty Tilling Timber, Úc

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Đại diện Lãnh đạo: Ban CTHSSV; Ban HTQT và chuyên viên phụ trách;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT: Đại diện lãnh đạo Phòng KH&HTQT;
- Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Rủi ro và Khoa học An toàn: Giám đốc.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

15h00

Họp chuẩn bị việc tổ chức cuộc thi Chung kết Quốc tế chiến dịch Smart Campus trong Hội thảo ISSCEI: International Symposium of Smart City: Experiences and Innovations (Thành phố thông minh: Sáng tạo và Trải nghiệm) vào ngày 12/01/2024 và vòng chung kết ĐHĐN vào ngày 08/12/2023

- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban HTQT; Ban CTHSSV; Ban KHCN&MT;
- Viện VNUK và Khoa Y-Dược: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng Phòng/Tô KH&HTQT;
- Các trường ĐHTV: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng KH & HTQT;
- Viện DNIIT: Lãnh đạo và cán bộ có liên quan;
- Mời đại diện Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng và các bộ liên quan (đồng tổ chức).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Tư
 22/11

 

 

 

 

 

Thứ Năm
23/11

08h00

Họp Tổ soạn thảo Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt dộng khoa học và công nghệ

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện lãnh đạo Ban KHCN&MT;
- Tổ soạn thảo theo QĐ 4698/QĐ-ĐHĐN ngày 02/11/2023 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

09h00

Hiệu trưởng làm việc với người lao động theo Nghị định 111/2023-NĐ/CP

- Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng TCHC;

- Theo Thông báo.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00

(Bổ sung)

Họp Hội đồng trường Trường ĐHSPKT

Thành viên Hội đồng trường

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng trường

TS. Phan Bảo An

14h00

 

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (Phòng 1101, khu B, 41 Lê Duẩn)

PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

14h00

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Công nghệ số 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1021/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

14h15

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Điện - Điện tử 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1024/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

14h30

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Công nghệ Hóa học - Môi trường 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1025/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

15h00

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Kỹ thuật Xây dựng 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1026/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

16h00

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Cơ khí 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1027/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

17h00

 

Họp Hội đồng kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở (cấp trường) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Hội đồng Sư phạm Kỹ thuật

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1028/QĐ-ĐHSPKT ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

Phòng họp  (HC.105)

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng 

Thứ Sáu
24/11

08h00

Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2023-2024 Trường ĐHSPKT

- Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc;

- Theo Kế hoạch số 982/KH-ĐHSPKT ngày 09/11/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT;
- Đại biểu mời theo Giấy mời.

Hội trường cơ sở 2 

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h00

Họp UBKT Trường ĐHSPKT

Thành viên UBKT

Phòng Tiếp công dân

Chủ nhiệm UBKT

15h00

Tiếp đón đoàn khách quốc tế Tập đoàn Ability Center và Công ty cổ phần HUB, Nhật bản

- Ban Giám hiệu

- P. QLKH & HTQT; CTSV;

- Giảng viên có quan tâm

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Linh Nam

15h30

Giao lưu, giới thiệu thuyết minh về Tập đoàn Ability Center, Công ty cổ phần HUB, Nhật Bản và phỏng vấn Sinh viên

- Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH & HTQT;Phòng CTSV;

- Giảng viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Linh Nam

Thứ Bảy
25/11

09h00

Hội thảo hướng nghiệp cho học sinh Lào

-    Lãnh đạo Phòng CTSV, Đào tạo

 

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

TS. Nguyễn Linh Nam

07h45-17h00

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2023 dành cho cán bộ, viên chức ĐHĐN (ngày 25, 26/11/2023)

Theo Kế hoạch số 1417-KH/ĐU ngày 30/10/2023 của Đảng ủy ĐHĐN

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Ban Tổ chức lớp học

Chủ nhật
26/11