Sidebar

Lịch công tác tuần 19 từ 04/12/2023 đến 10/12/2023

Ngày cập nhật: 08/12/2023

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
04/12

08h00

Hội nghị (trực tuyến) toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Theo Thông  báo số 1461-TB/ĐU ngày 30/11/2023 của Đảng ủy ĐHĐN

Danh sách Đảng ủy Trường ĐHSPKT tham dự Hội nghị

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

13h30

Tiếp đón và làm việc với Tập đoàn Aix20

- Chủ tịch Hội đồng trường, Ban Giám hiệu;

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng, Trưởng các khoa Cơ khí, Điện - Điện tử, Công nghệ số;

- Cán bộ giảng viên, sinh viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

15h30

Làm việc với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) về chương trình đào tạo vi mạch bán dẫn ngắn hạn

Đoàn công tác của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo quốc gia (NIC)

Chuyên gia đào tạo vi mạch bán dẫn

Lãnh đạo phòng Đào tạo

- Trưởng khoa khoa Điện - Điện tử

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

17h00

Tổ chức họp giao Ban ban cán sự lớp

Ban cán sự lớp các khóa

Hội Trường B

Phòng CTSV

Thứ Ba
 05/12

08h00

Họp Giao ban

- Ban Giám hiệu, CTCĐ, BTĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Viện NCST&KN; Thư ký Hội đồng trường;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường; 

- PTP TC-HC Lê Thị Hải Anh: Thư ký cuộc họp.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động

Như bên

Phòng Tiếp công dân (HC.107)

Chủ tịch Công đoàn trường

08h00

Tiếp đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động

Đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động.

Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

09h30

Thông qua Đề án sử dụng tài sản công và Kế hoạch bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025

- Ban Giám hiệu, CTCĐ, BTĐTN, Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Viện NCST&KN; Thư ký Hội đồng trường;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường; 

- PTP TC-HC Lê Thị Hải Anh: Thư ký cuộc họp.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

10h00

Họp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường ĐHSPKT

Thành viên Ủy ban Kiểm tra

Phòng khách QT

Chủ nhiệm UBKT

14h00

Hội ý Thường trực Hội đồng ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

14h00

Họp bàn công tác chuẩn bị đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử và Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm: Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Tổ chức - Hành chính, Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Công tác sinh viên, Cơ sở vật chất; Trung tâm Học liệu và Truyền thông;

- Tổ trưởng Tổ Công nghệ thông tin;

- Lãnh đạo các Khoa: Điện, điện tử; Cơ khí

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT và các nhóm chuyên trách của 02 ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa; CNKT Cơ Điện tử;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Trung Hùng

14h40

Họp bàn điều chỉnh, cập nhật báo cáo tự đánh giá sau thẩm định 02 chương trình đào tạo: Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử và Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT và các nhóm chuyên trách của 02 ngành CNKT Điều khiển và Tự động hóa; CNKT Cơ Điện tử;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Võ Trung Hùng

Thứ Tư
 06/12

09h00

Gặp mặt  Hội Cựu Chiến binh nhân dịp 43 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng Phòng TCHC;

- Đại biểu theo giấy mời.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Họp BCH công đoàn Trường ĐHSPKT mở rộng

- Như bên;

- Chủ tịch CĐBP.

Phòng khách

Chủ tịch Công đoàn trường

14h00

Bổ sung

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản mới của Trung ương

Theo Thông báo số 1479-TB/ĐU ngày 04/12/2023 của Đảng ủy ĐHĐN.

Danh sách thành viên Trường ĐHSPKT tham gia Hội nghị

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

14h00

Tạm hoãn

Hội nghị về nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: Giám đốc; PGĐ Lê Thành Bắc; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐBCLGD, TCCB, KHTC, CTHSSV; Đại diện Đoàn TN; Ban ĐT: Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
- Trường ĐHNN: Ban Giám hiệu; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, CTSV; Lãnh đạo các Khoa: Tiếng Anh, Tiếng Anh chuyên ngành, Sư phạm Ngoại ngữ; Đại diện Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV (trừ Trường ĐHNN): Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo; Trưởng các Phòng: Đào tạo, Khảo thí và ĐBCLGD, CTSV; Đại diện Đoàn TN;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt - Anh, Khoa Y - Dược: Thủ trưởng đơn vị; Trưởng các Phòng/Tổ: Đào tạo, khảo thí và ĐBCLGD, CTSV.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Năm
07/12

08h00

Tiếp đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động

Đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN

09h00

Trao đổi hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật  với PCB GraphTech và Altair Engineering

- Ban Giám hiệu;

- Ban giám đốc PCB GraphTech và Altair Engineering;

- Đại diện lãnh đạo các phòng: ĐT, QLKH-HTQT, KT&ĐBCLGD, CTSV;

- Đại diện lãnh đạo các khoa: CK, Đ-ĐT, KTXD.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Làm việc với Đoàn từ Trường Đại học Chung Yuan Christian – Đài Loan

- Ban Chủ nhiệm Khoa CNHH-MT;

- Đại diện Lãnh đạo Phòng QLKH và HTQT;

- CBGV được phân công;

- Giảng viên, sinh viên quan tâm

Phòng khách QT

Đại diện BCN Khoa CNHH-MT

Thứ Sáu
08/12

09h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu phân tích genome có khả năng khử nitrat của vi khuẩn phân lập từ ruột của ấu trùng Protaetia brevitarsis seulensis””, (Mã số: T2022-06-06, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Ngọc Thư)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1056/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Công nghệ Hóa học-Môi trường

Chủ tịch Hội đồng

TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên

14h00

Họp nghiệm thu đề tài KHCN cấp thành phố

- Hội đồng tư vấn nghiệm thu đề tài;

- Sở KHCN thành phố Đà Nẵng;

- Lãnh đạo Tổ chức chủ trì, Chủ nhiệm đề tài.

Phòng họp 1

Sở Khoa học Công nghệ thành phố Đà Nẵng

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Thiết kế và chế tạo bộ thực hành vi điều khiển và ghép nối thiết bị ngoại vi cho sinh viên các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử”, (Mã số: T2022-06-37, Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Duy Dưởng)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1073/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch Hội đồng

TS. Phạm Thanh Phong

15h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình dàn trải mạch điện tử cho máy hàn hồ quang điện”, (Mã số: T2022-06-36, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Phát)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1072/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch Hội đồng

TS. Trần Hoàng Vũ

16h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Hệ thống giám sát tên miền sử dụng DNS server Raspberry Pi 4”, (Mã số: T2022-06-29, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Ngô Thị Minh Hương)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1069/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Điện - Điện tử

Chủ tịch Hội đồng

TS. Trần Hoàng Vũ

Thứ Bảy
09/12

 08h00

Bổ sung

 Tổ chức cuộc thi “Cải tạo và nâng cấp cảnh quan khu vực Tượng đài Mẹ Nhu – quận Thanh Khê, Đà Nẵng”

 - Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và 08 đội dự thi.

 Phòng họp 1

BTC Cuộc thi

15h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Thiết kế và chế tạo đồ gá đa năng phục vụ giảng dạy thí nghiệm kỹ thuật đo”, (Mã số: T2022-06-16, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thái Dương)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1061/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí

Chủ tịch Hội đồng

TS. Hồ Trần Anh Ngọc

16h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Thiết kế, chế tạo máy phay CNC gia công vật liệu phi kim loại phục vụ đào tạo thực hành chuyên môn CAD/CAM/CNC”, (Mã số: T2022-06-17, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Trọng Hiếu)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1062/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí

Chủ tịch Hội đồng

TS. Hồ Trần Anh Ngọc

17h00

Bổ sung

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở “Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo đặc tính tĩnh cho vật liệu đàn hồi”, (Mã số: T2022-06-15, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Quang Dự)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 1060/QĐ-ĐHSPKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Cơ khí

Chủ tịch Hội đồng

TS. Hồ Trần Anh Ngọc

Chủ nhật
10/12

 08h00

Vòng Chung kết cuộc thi Smart Campus Đại học Đà Nẵng (SCC 2023)

 - Các đội dự thi của các trường đại học thành viên, Viện VNUK, Khoa Y - Dược;
- Đại biểu theo Giấy mời;
- Viện DNIIT: Lãnh đạo và chuyên viên liên quan.

 Hội trường - 41 Lê Duẩn

BTC Cuộc thi