Sidebar

Lịch công tác tuần 30 từ ngày 19/02 đến 25/02/2024

Ngày cập nhật: 23/02/2024

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

19/02

08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo quốc tế về “Carbon và vật liệu thân thiện – Năng lượng và Môi trường, lần thứ 3”

- Theo quyết định số 68/QĐ-ĐHSPKT ngày 24/01/2024 của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT;

Đại diện lãnh đạo các đơn vị hỗ trợ Hội thảo theo Kế hoạch 64/KH-ĐHSPKT ngày 22/01/2024 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT 

Phòng họp 1

Trưởng Ban tổ chức

09h00

cả ngày

Tiếp Đảng viên, người lao động

Như bên

Phòng tiếp công dân (HC.107).

Bí thư đảng uỷ trường

15h30

Họp Thường trực Hội đồng ĐHĐN

- ĐHĐN: Thường trực Hội đồng;
- PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn, Lãnh đạo: Văn phòng, Ban QLDA ODA; Trưởng các Ban: KHTC, TCCB, QLCSVC&ĐT, TTPC; Kế toán trưởng ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Thứ Ba
 20/02

08h00

cả ngày

Tiếp cán bộ viên chức, người lao động

Như bên

Phòng tiếp công dân

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

 

15h00

Họp rà soát các văn bản Quy phạm nội bộ tại Trường ĐHSPKT

- Ban Giám hiệu, CTCĐ,  Lãnh đạo các đơn vị, Trung tâm HL&TT, Viện NCST&KN; thư ký hội đồng trường

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường; 

- PTP TC-HC Lê Thị Hải Anh: Thư ký cuộc họp.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

Thứ Tư
 21/02

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (P. 1101, khu B 41 Lê Duẩn)

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn PGĐ ĐHĐN

Thứ Năm 
22/02

08h30

Hội thảo Khoa học Quốc tế “Carbon và vật liệu thân thiện – Năng lượng và Môi trường, lần thứ 3”

 

- Đại diện Ban Giám đốc ĐHĐN

- Đại diện Ban KH và HTQT ĐHĐN

- Đại biểu theo giấy mời

- Thành viên BTC theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHSPKT của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

- CBGV và SV có quan tâm

Hội trường – Cơ sở 2

Ban tổ chức 

15h00

Tiếp đoàn Công ty Afterfit và Công ty Điện lực Asami (Nhật Bản)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn, Ban KH&HTQT: lãnh đạo và chuyên viên phụ trách;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT: Đại diện Lãnh đạo Khoa Điện.

Phòng 0805 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

Thứ Sáu
23/02

14h00

Họp giao ban công tác Tổ chức cán bộ

- ĐHĐN: Ban TCCB: Lãnh đạo và chuyên viên;
- Các trường ĐHTV: Trưởng, Phó trưởng phòng và 01 phụ trách công chức chuyên trách;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt - Anh, Khoa Y - Dược, Khoa GDQP&AN, Khoa GDTC, Trung tâm ĐTTX, Trung tâm PTPM: Trưởng phòng/ Tổ trưởng Tổ chức Hành chính.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban TCCB

Thứ bảy
24/02

13h30 

Giới thiệu học bổng du học tại Đài Loan, Trung Quốc

-    Phó Hiệu trưởng TS.  Nguyễn Linh Nam

-    Lãnh đạo phòng QLKH&HTQT, CTSV, Đào tạo

-    Giảng viên và sinh viên có quan tâm

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng TS.  Nguyễn Linh Nam 

Chủ nhật
25/02