Sidebar

Lịch công tác tuần 31 từ ngày 26/02 đến 03/3/2024

Ngày cập nhật: 26/02/2024

THỨ / NGÀY

 

THỜI GIAN

 

NỘI DUNG

 

THÀNH PHẦN

 

ĐỊA ĐIỂM

 

CHỦ TRÌ

Thứ Hai

26/02

08h00

Tiếp đoàn viên, viên chức, người lao động

Đoàn viên, viên chức, người lao động.

Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

Đồng chí Phan Kim Tuấn Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

09h00

Tiếp đoàn doanh nghiệp tỉnh Kagawa (Nhật Bản) 

- ĐHĐN: PGĐ. Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KH&HTQT, CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn, Viện VNUK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KH&HTQT.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

09h00

Thăm và chúc mừng các đơn vị nhân dịp 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.02.1955 - 27.02.2024)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện Phòng TC-HC; Lãnh đạo Trung tâm HL & TT

- Khoa Y dược - ĐHĐN ;  

- Bộ phận Y tế Trường ĐHSPKT

Ban Giám hiệu

09h00

Tiếp đoàn khách Công ty TNHH Nippon Tsubasa Education (NTE)

- Ban Giám hiệu;

- Lãnh đạo P. QLKH& HTQT, P. CTSV;

- Giảng viên có quan tâm.

Phòng khách Quốc tế

Ban Giám hiệu

14h00

Họp triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2024

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Thành Bắc; Lãnh đạo Văn phòng và các Ban: ĐT, CTHSSV; Trưởng Ban KHTC, Giám đốc Trung tâm TTHL&TT, Bí thư Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH và Trưởng Phòng phụ trách công tác TVTS;
- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị và Trưởng phòng/Tổ phụ trách công tác TVTS.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

14h00

Workshop “ Hỗ trợ sinh viên khám phá cơ hội học tập, thực tập và làm việc tại Pháp” tại Trung tâm hướng nghiệp Pháp Ngữ CEF

 

- Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Võ Trung Hùng;

- Đại diện lãnh đạo Phòng: Đào tạo, QLKH và HTQT;

- Sinh viên đăng ký tham gia 

Phòng CEF

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Võ Trung Hùng 

14h15

Giao lưu giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Đoàn doanh nghiệp tỉnh Kagawa

-   Lãnh đạo các Phòng CTSV, Đào tạo, QLKH&HTQT, 

-   Lãnh đạo TT HL-TT, TT HTSV & QHDN

-   Lãnh đạo các khoa

-   Khách mời

-   Sinh viên

Theo Kế hoạch số 108/KH-ĐHSPKT ngày 31/01/2024

Phòng họp 1

Ban Giám hiệu

15h00

Lễ trao học bổng Tập đoàn Thép JFE (Nhật Bản) 

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo các Ban: KH&HTQT, CTHSSV;
- Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHNN, Trường ĐHCNTT&TT Việt-Hàn, Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Đại diện Phòng/Tổ CTSV;
- Các sinh viên nhận học bổng.

Phòng 0804 Khu B - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

15h00

Họp Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Cán bộ VP Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN

Thứ Ba
 27/02

08h30

Bàn giao cơ sở vật chất tại Trường ĐHSPKT

- Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Lê Hùng;

- Trưởng phòng Phòng TCHC, Phòng cơ sở vật chất, Khoa Công nghệ số, Tổ Công nghệ Thông tin

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Lê Hùng

10h00

Hội đồng xét tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi hoc theo Đề án 89 năm 2024

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Tư
 28/02

08h00

Họp Tổ soạn thảo Quy định về liêm chính học thuật trong hoạt động khoa học và công nghệ tại ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo Ban KH&HTQT;
- Tổ soạn thảo theo QĐ số 4698/QĐ-ĐHĐN ngày 02/11/2023 của Giám đốc ĐHĐN;
- Trường ĐHCNTT&TT Việt - Hàn, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo Phòng/Tổ quản lý KHCN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

08h30

Phiên họp hỗ trợ kỹ thuật về Hệ thống giám sát Chương trình đào tạo trong khuôn khổ Dự án PHER 

- Ban QLDA PHER - ĐH Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác và chuyên gia;
- ĐHĐN: Ban ĐBCLGD: Trưởng Ban và các chuyên viên phụ trách; Ban QLDA ODA: Phòng Điều phối các hoạt động phi xây dựng;
- Các trường ĐHTV: Trưởng/Phó phòng Phòng KT&ĐBCLGD, Trưởng/phó các khoa có liên quan.

Trực tuyến

Ban QLDA PHER – Đại học Indiana (Hoa Kỳ)

09h00

Họp chấm chọn các tác phẩm của cuộc thi "Sáng tác ca khúc về ĐHĐN" năm 2024

- Hội đồng Ban Giám khảo theo QĐ số 59 QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 16/02/2024;
- Thường trực Đoàn Thanh niên ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đoàn TN - ĐHĐN

15h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

16h00

Hội ý Thường trực Hội đồng ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Thứ Năm
29/02

08h00

Giao ban công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ II năm học 2023-2024 (Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: họp trực tuyến qua Zoom)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; Đại diện Lãnh đạo: Ban ĐBCLGD, Ban ĐT, Trung tâm ĐTTX;
- Các trường ĐHTV: Đại diện BGH; Đại diện Lãnh đạo Phòng KT&ĐBCLGD;
- Viện NC&ĐT Việt-Anh, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo; Trưởng phòng/Tổ trưởng Phòng/Tổ KT&ĐBCLGD;
- Mời: ThS. Ngô Thị Ngọc Hoa (P. ĐPCHĐPXD - Ban QLDA ODA).

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

08h30

Họp rà soát, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo của Trường ĐHSPKT năm 2024.

-  Đại diện Ban giám hiệu;

-  Lãnh đạo các phòng: ĐT, KT&ĐBCLGD;

-  Lãnh đạo Khoa phụ trách đào tạo;

-  Trưởng/ Phó trưởng bộ môn;

-  Giảng viên có quan tâm.

Phòng họp 1 

Phó Hiệu trưởng 

TS. Nguyễn Linh Nam

09h00

Giao lưu giữa Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và Công ty TNHH Ascendas Systems

Theo Kế hoạch số 138/KH-ĐHSPKT ngày 21/02/2024

Phòng AUF

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Thứ Sáu
01/3

09h00

Hội thảo "Chuyển đổi số và an toàn trên không gian mạng cho sinh viên ĐHĐN" năm 2024 

- Đại biểu, diễn giả khách mời;
- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên quan tâm tham dự.

Hội trường F - Trường ĐHBK

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN

15h00

Họp bàn tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XIII-2024

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Trưởng Ban KHTC, Đại diện Lãnh đạo: Ban CTHSSV, Đoàn TN;
- Các trường ĐHTV, Viện VNUK, Khoa Y - Dược: Đại diện Lãnh đạo: Phòng CTSV, Đoàn TN;
- Khoa GDTC và Trung tâm Thể thao: Đại diện Lãnh đạo.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

Thứ Bảy
02/3

09h00

Buổi làm việc giữa Đại học Đà Nẵng và Sở GD&ĐT Quảng Ngãi triển khai Kế hoạch hợp tác giữa UBND tỉnh Quảng Ngãi và Đại học Đà Nẵng về việc đào tạo nguồn nhân lực 

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Lê Quang Sơn, Lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các Ban: TCCB, ĐT, KH&HTQT, KHTC, CTHSSV; Giám đốc Trung tâm TTHL&TT;
- Các trường ĐHTV: Hiệu trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo;
- Viện VNUK, Khoa Y-Dược: Thủ trưởng đơn vị, Trưởng phòng/Tổ trưởng Tổ Đào tạo.

Hội trường Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Giám đốc ĐHĐN và Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ngãi

Chủ nhật
03/3

07h30

Tư vấn tuyển sinh năm 2024 của Báo Thanh niên

Theo Kế hoạch số 143/KH-ĐHSPKT ngày 22/02/2024

Trường Quốc tế Sky-line Hill, Khu Đô thị Hà My Đông A, Điện Bàn, Quảng Nam.

Lãnh đạo Báo Thanh Niên