Sidebar

Lịch công tác Tuần 43 từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2024

Ngày cập nhật: 22/05/2024

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

 NỘI DUNG

 THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 20/5

08h00

Hội nghị Tập thể lãnh đạo trường

Như bên

 

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

09h00

Họp về việc kiểm định toà nhà Ký túc xá khu C

-   Ban Giám hiệu;

-   Lãnh đạo các phòng: Kế hoạch Tài chính, Công tác sinh viên

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

 

Họp về công tác triển khai rà soát chương trình đào tạo năm học 2023 - 2024

-   Ban Giám hiệu;

-   Trưởng/Phó trưởng phụ trách bộ môn;

-   Trưởng/Phó trưởng khoa phụ trách đảm bảo chất lượng;

-   Lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Ba
 21/5

08h00 – 17h30

Hội nghị tập huấn về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và công tác phòng, chống tham nhũng

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn; Đại diện Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng; Ban TT&PC: Lãnh đạo và chuyên viên;
- Các trường ĐHTV, các đơn vị thuộc, trực thuộc: Theo CV số 1814/ĐHĐN-TCCB ngày 14/5/2024 của ĐHĐN;
- Đại biều khách mời.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn PGĐ ĐHĐN

Thứ Tư
 22/5

08h00

Tạm hoãn

Tiếp đón và làm việc với đoàn khách trường Đại học Polytech Nice-Sophia

- Ban Giám hiệu;

- Phòng QLKH&HTQT;

- Phòng CTSV;

- Cán bộ và giảng viên quan tâm.

Phòng khách Quốc tế

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

08h00

Họp Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024

Theo Quyết định

Phòng họp 1

  Trưởng ban 

PGS.TS Nguyễn Lê Hùng

10h00

Thực hiện quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý tại các Khoa CNHH-MT, Khoa KTXD (Bước5)

Theo Kế hoạch

Phòng họp 1

 Phó Hiệu trưởng 

PGS.TS Nguyễn Lê Hùng

14h00

Kiểm tra, sát hạch xét chuyển CDNN viên chức Trường ĐHSPKT 

Theo Kế hoạch

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

15h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Nghiên cứu tính chất cơ học và độ bền của bê tông xi măng sử dụng tro bay thay thế một phần cốt liệu mịn và ứng dụng trong xây dựng mặt đường ô tô”, (Mã số: T2022-06-05, Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Văn Quân) 

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 394/QĐ-ĐHSPKT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm. 

Văn phòng Bộ môn Cầu đường

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Đặng Ngọc Thành

Thứ Năm
23/5

08h00

Hội thảo "Tận dụng phế thải công nghiệp trong sản xuất bê tông bền”

- Đại diện Ban Giám hiệu; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng QLKH&HTQT;

- Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn TP Đà Nẵng;

- Các chuyên gia vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

- Các giảng viên và sinh viên từ các trường Đại học đào tạo Xây dựng, Kiến trúc trong và ngoài nước có quan tâm;

- Các giảng viên, sinh viên Khoa KTXD.

Phòng họp 1

Trưởng Ban tổ chức – TS. Phan Tiến Vinh

08h00

Hội nghị cán bộ chủ chốt ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHĐN; Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn TN ĐHĐN, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh ĐHĐN;
- Đảng ủy cơ sở: Bí thư, Phó Bí thư.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Thường trực Đảng ủy ĐHĐN

10h00

Gặp mặt CBVC-NLĐ về hưu năm 2024

- Bí thư Đảng uỷ;

- Đại diện Ban Giám hiệu; 

- Trưởng phòng TCHC;

- Đại biểu theo giấy mời.

Phòng khách Quốc tế

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức và người lao động

Cán bộ, viên chức và người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (P. 1101 Khu B - 41 Lê Duẩn)

PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

Thứ Sáu
24/5

08h30

Thẩm định dự thảo "quy định quy đổi các hoạt động chuyên môn ra giờ chuẩn giảng dạy tại trường ĐHSPKT"

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Tổ trưởng Tổ thẩm định 

TS. Nguyễn Linh Nam

10h00

 

Thẩm định dự thảo "quy định chế độ làm việc giờ nghiên cứu khoa học của giảng viên trường ĐHSPKT"

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Tổ trưởng Tổ thẩm định 

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

14h00

Làm việc với công ty Sekisho, Nhật Bản

- Đại diện lãnh đào Phòng QLKH&HTQT;

- Cán bộ và giảng viên quan tâm

Phòng CEF

Phòng QLKH&HTQT

14h00

(Thay cho 14h00 ngày 23/5)

Làm việc với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật về công tác đầu tư cơ sở vật chất; xây dựng tiêu chuẩn định mức máy móc thiết bị chuyên dùng và tiêu chuẩn định mức diện tích công trình sự nghiệp đến năm 2030

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn; Ban KHTC: đại diện lãnh đạo và chuyên viên có liên quan; Ban QLCSVC&ĐT: lãnh đạo và chuyên viên có liên quan;
- Trường ĐHSPKT: Đại diện Ban Giám hiệu phụ trách CSVC (PHT Nguyễn Lê Hùng), KHTC; Lãnh đạo các Phòng: CSVC, KHTC và cán bộ có liên quan.

Phòng họp 1

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn PGĐ ĐHĐN

14h30

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Thiết kế, xây dựng mô hình dàn trải hệ thống điều khiển cho xe máy điện”, (Mã số: T2022-06-34, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Duy Chung) 

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 372/QĐ-ĐHSPKT ngày 08 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm. 

Phòng Maker Space, Phòng B305, tầng 3, Khu B

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Trần Hoàng Vũ

Thứ Bảy
25/5

06h00

 

Giải chạy học sinh, sinh viên năm 2024 với chủ đề "Chạy tích cực - nâng cao thể lực"

- Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Học sinh, sinh viên tham gia giải chạy

Trường ĐHBK

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN

08h00

 

Chương trình Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp ĐHĐN năm 2024

- BTV Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc;
- Sinh viên nhận khen thưởng và sinh viên triệu tập

Hội trường S02.06 Trường ĐHBK

Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHĐN

Chủ nhật
26/5