Sidebar

Lịch công tác Tuần 47 từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024

Ngày cập nhật: 20/06/2024

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

 NỘI DUNG

 THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 17/6

08h00

Hội ý Ban Giám hiệu

- Ban Giám hiệu;

- Mời Chủ tịch Hội đồng trường.

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

08h15

Chương trình tập huấn giảng viên nguồn về phương pháp đào tạo theo hình thức tích hợp thuộc Dự án PHER (từ 17/6/2024 đến 18/6/2024)

- ĐHĐN: PGĐ Lê Quang Sơn; đại diện lãnh đạo Ban: TCCB, ĐT&ĐBCLGD; Ban QLDA ODA: Giám đốc, Phòng ĐPCHĐPXD;
- Các CBGV đã đăng ký;
- Ban QLDA PHER - Đại học Indiana (Hoa Kỳ): Tổ công tác và các chuyên gia.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

PGS.TS. Lê Quang Sơn PGĐ ĐHĐN

Cả ngày

Tiếp đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động

Đảng viên, cán bộ viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng tiếp công dân (HC.107)

Bí thư đảng ủy Trường

Cả ngày

Tiếp cán bộ viên chức, người lao động

Cán bộ viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng tiếp công dân (HC.107)

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp Hội đồng xét đền bù chi phí đào tạo đối với viên chức Trường ĐHSPKT

Theo Quyết định số 788789/QĐ-ĐHSPKT ngày 07/10/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đến thời điểm kết thúc của đề tài “Nghiên cứu và phát triển bộ quan sát trạng thái bền vững tổng quát cho hệ thống phi tuyến có thông số thay đổi: áp dụng vào ước lượng lực của bộ giảm chấn trong hệ thống treo bán tích cực trên ô tô”, (Mã số: B2020-DN06-21, Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Thanh Phong)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 405 /QĐ-ĐHSPKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và Sinh viên có quan tâm

Văn phòng CEF, Tầng 01, Tòa nhà Thư viện

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng

14h30

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đến thời điểm kết thúc của đề tài “Nghiên cứu thành phần loài nấm lớn thuộc ngành Basidiomycota và nhân giống nấm đặc hữu ở Sơn Trà, Đà Nẵng”, (Mã số: B2021-DN06-01, Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Thị Phú)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 411/QĐ-ĐHSPKT ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và Sinh viên có quan tâm

Văn phòng CEF, Tầng 01, Tòa nhà Thư viện

PGS. TS. Võ Trung Hùng, Chủ tịch Hội đồng

15h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Dự báo độ lún, độ cố kết cho nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng bấc thấm khi có xét đến hiện tượng cản thấm của bấc thấm: trường hợp dự án đường cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ”, (Mã số: T2022-06-31, Chủ nhiệm đề tài: ThS. Huỳnh Võ Duyên Anh)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 401/QĐ-ĐHSPKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Bộ môn Cầu đường

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Đặng Ngọc Thành

Thứ Ba
 18/6

 

08h00

Thăm các cơ quan báo chí, truyền thông

Đại diện Ban Giám hiệu; BGĐ Trung tâm HL&TT.

Như bên

Phó Hiệu trưởng

PGS. TS. Võ Trung Hùng

09h30

Họp Hội đồng 3 xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2024

Theo Quyết định số 503/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/6/2024

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng - PGS. TS. Võ Trung Hùng

13h00

Chấm đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Điện tử - Viễn thông

- Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp theo quyết định;

- Sinh viên bảo vệ đồ án theo quyết định;

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

A203 và A205

Chủ tịch Hội đồng

 

14h00

Xét tuyển và lọc ảo phương thức xét học bạ, xét điểm thi ĐGNL đợt xét tuyển sớm (18, 19, 20/6/2024)

- ĐHĐN: Ban Đào tạo và Đảm bảo chất lượng giáo dục (theo phân công nhiệm vụ xét tuyển);
- Các Cơ sở đào tạo: Theo phân công nhiệm vụ xét tuyển.

Trực tuyến

TS. Nguyễn Đức Quận Phó trưởng Ban ĐT & ĐBCLGD

Thứ Tư
 19/6

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

- Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN;
- Mời: Đ/c Huỳnh Thị Kim Hà, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp Trường Đại học Ngoại ngữ

Chủ tịch Công đoàn

ĐHĐN

08h00

Tạm hoãn

Họp Hội đồng kỷ luật viên chức Trường ĐHSPKT

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

09h00

Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN (khóa VI)

- Ban Chấp hành Công đoàn ĐHĐN;
- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN;
- Mời: Đ/c Huỳnh Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kinh tế.

Phòng họp Trường Đại học Ngoại ngữ

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

13h30

Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

14h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Áp dụng phương pháp tái tạo đồ họa không gian kiến trúc đô thị để phục vụ quá trình số hóa các đô thị cổ ở Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu của tô giới Pháp Tourane (1888-1950)”, (Mã số: T2022-06-32, Chủ nhiệm đề tài: TS. Lưu Thiên Hương)

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 422/QĐ-ĐHSPKT ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Văn phòng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Chủ tịch Hội đồng  - TS. Phan Tiến Vinh

14h30

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Công đoàn

- Như bên;

- ĐUV Phụ trách VPĐU;

- Mời đảng ủy viên phụ trách công đoàn: đồng chí Nguyễn Linh Nam

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

15h30

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - BTV Đoàn Thanh niên

- Như bên;

- ĐUV Phụ trách VPĐU;

- Mời đảng ủy viên phụ trách công đoàn: đồng chí Nguyễn Linh Nam

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

16h30

Họp liên tịch BTV Đảng ủy - Chi hội Cựu Chiến binh

Như bên

Phòng họp 1

Bí thư Đảng ủy trường

Thứ Năm
20/6

07h30

Chấm đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Xây dựng và ngành CNKT Giao thông

- Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp theo quyết định.

- Sinh viên bảo vệ đồ án theo quyết định.

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

A101, A102, A106, A107

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2024

- ĐHĐN: Ban Tổ chức và Tổ giúp việc theo QĐ số 2239/QĐ-ĐHĐN ngày 12/6/2024 của Giám đốc ĐHĐN;
- Các trường ĐHTV và các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN: Cán bộ, giảng viên được triệu tập theo Công văn số 2303/ĐHĐN-TTPC ngày 14/6/2024 của Giám đốc ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

PGĐ Nguyễn Mạnh Toàn Trưởng BTC

08h00

Họp về việc Xây dựng định mức mua sắm máy móc, thiết bị và một số nội dung liên quan khác.

- Ban Giám hiệu, Phòng CSVC.

- Mời Lãnh đạo Khoa Điện – Điện tử, Khoa Cơ khí, Khoa Kỹ thuật Xây dựng; Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường, Khoa Sư phạm Công nghiệp, Khoa Công nghệ số.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

08h00

Tạm hoãn

Chương trình “Training Kỹ năng áp dụng AI cho cán bộ, giảng viên”

- Cán bộ, giáo viên Trung tâm Anh ngữ IRIS;

- Cán bộ, giảng viên Trường ĐHSPKT có quan tâm.

Hội trường B

Trung tâm Anh ngữ IRIS

10h00

Họp Hội đồng 2 xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2024

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng

16h00

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp Trường “Tính toán thiết kế, chế tạo thiết bị đo chuyển vị của chi tiết chịu uốn phục vụ giảng dạy thí nghiệm Công nghệ Chế tạo máy.”, (Mã số: T2022-06-10, Chủ nhiệm đề tài: TS. Bùi Hệ Thống)

 

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 399/QĐ-ĐHSPKT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên thực hiện đề tài.

- Cán bộ giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A215

Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Xuân Bảo

Thứ Sáu
21/6

07h30

Kiểm tra, sát hạch vòng 2 trong kỳ tuyển dụng viên chức Trường ĐHSPKT

Theo Thông báo

Phòng họp 1, Phòng khách Quốc tế

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

07h30

Họp Hội đồng Chấm đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Ô tô Khoa Cơ khí

- Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp theo quyết định.

- Sinh viên bảo vệ đồ án theo quyết định.

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A214; A217; A218

Chủ tịch Hội đồng

07h30

Chấm đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Cơ khí, Khoa Cơ khí.

- Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp theo quyết định (HĐ 1, HĐ 2, HĐ 3).

- Sinh viên bảo vệ đồ án theo quyết định.

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A211; A212; A213.

Chủ tịch Hội đồng

08h00

Họp Hội đồng Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024

Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số: 38/QĐ-ĐHĐN ngày 05/01/2024 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch HĐTS - Giám đốc ĐHĐN

14h00

Tạm hoãn

Họp Hội đồng 1 xét duyệt và công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2024

Theo Quyết định

Phòng Hiệu trưởng

Chủ tịch Hội đồng

PGS. TS. Phan Cao Thọ

14h00

Tiếp và làm việc với Công ty TNHH YAMAZAKI

- Ban Giám hiệu;

- Phòng CTSV;

- Cán bộ và giảng viên quan tâm

Phòng CEF

Ban Giám Hiệu

Thứ Bảy
22/6

07h30

Họp Hội đồng Chấm đồ án tốt nghiệp sinh viên ngành CNKT Ô tô Khoa Cơ khí

- Các hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp theo quyết định.

- Sinh viên bảo vệ đồ án theo quyết định.

- Giảng viên và sinh viên có quan tâm.

Phòng A214; A217; A218

Chủ tịch Hội đồng

Chủ nhật
23/6