Sidebar

Lịch công tác Tuần 50 từ ngày 08/7 đến 14/7/2024

Ngày cập nhật: 07/07/2024

THỨ / NGÀY

THỜI GIAN

 NỘI DUNG

 THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Thứ Hai
 08/7

08h00

Hội nghị thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024

- Đại diện Lãnh đạo ĐHĐN: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN:
- BCH Hội CCB ĐHĐN;
- Chủ tịch, Chi Hội trưởng các Hội/Chi Hội trực thuộc;
- Các cá nhân được khen thưởng (theo QĐ số 02/QĐ-CCB ngày 26/6/2024).

Phòng họp 105, A5 Trường ĐHSP

Chủ tịch Hội CCB - ĐHĐN

08h00

Tiếp đoàn viên, viên chức, người lao động

Đoàn viên, viên chức, người lao động.

Phòng 302 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

14h00

Họp về việc đánh giá hiện trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng  Hạng mục: sửa chữa, chống xuống cấp Giảng đường Khu B, C

- Ban Giám hiệu, Phòng CSVC.

- Mời Lãnh đạo Phòng TCHC, Tổ TT-PC; Phòng KHTC, Công đoàn.

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

Thứ Ba
 09/7

 

08h00

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo Thông báo số 1984-TB/ĐU, ngày 05/7/2024 của Đảng ủy ĐHĐN.

Hội trường - 41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy ĐHĐN

08h00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN

- Như bên;
- Mời: Cán bộ VP Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ Tư
 10/7

06h30

Thăm các đoàn tình nguyện thuộc Chiến dịch sinh viên ĐHĐN tình nguyện hè năm 2024

- ĐHĐN: PGĐ Lê Thành Bắc; Đại diện Lãnh đạo Ban CTHSSV; Văn phòng ĐTN;
- Đại diện Ban Chỉ đạo Chiến dịch.

Quảng Nam

PGS.TS. Lê Thành Bắc PGĐ ĐHĐN

09h00

Họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 1 năm 2024

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Chủ tịch Hội đồng

Thứ Năm
11/7

08h30

 

Họp rà soát Quy định xét cấp học bổng cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo Quyết định

Phòng họp 1

Phó Hiệu trưởng 

PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng

14h00

Tiếp cán bộ, viên chức, người lao động

Cán bộ, viên chức, người lao động có nhu cầu.

Phòng Tiếp công dân (Phòng 1101, khu B, 41 Lê Duẩn)

Giám đốc ĐHĐN

Thứ Sáu
12/7

14h30

Lễ bàn giao phòng LAB IoT cho UTE

- Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng PGS.TS Nguyễn Lê Hùng; 

- Phòng TCHC, Phòng QLKH & HTQT, Phòng CSVC, TT HL&TT;

- BCN Khoa Điện-ĐT, lãnh đạoBộ môn ĐT-VT;

- Công ty Vconnex.

 

Phòng họp 1

Hiệu trưởng

PGS.TS. Phan Cao Thọ

Thứ Bảy
13/7

 

 

 

 

 

Chủ nhật
14/7