Sidebar

Giới thiệu trung tâm


     

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 
  Giám đốc: PGS.TS. PHAN CAO THỌ         
  Điện thoại: (84) 0236.3532501    
  Email: pctho@ute.udn.vn    
       
       
* Giới thiệu về Trung tâm
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng ( tên tiếng Anh: Center for Engineering and Technology Training and Consultancy). là đơn vị sự nghiệp có pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Trung Tâm từ các khoản thu nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng và các dịch vụ khác.
 
* Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:
- Triển khai đào tạo bồi dưỡng giảng viên, giáo viên của các Trường  khối ngành kỹ thuật công nghệ các kiến thức mới phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu;
- Bồi dưỡng kiến thức mới về kỹ thuật công nghệ cho cán bộ, viên chức, công nhân các doanh nghiệp trong khu vực;
- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao kiến thức ngoại ngữ, tin học cho khối sinh viên kỹ thuật công nghệ;
- Liên kết với đối tác trong và ngoài nước mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý kỹ thuật, công nghệ;
- Làm đầu mối cho các nhà khoa học tiếp cận với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cập nhật cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội.