Sidebar

Giới thiệu


  Điện thoại: (84) 0236.3896602      
  Email: phongctsv@ute.udn.vn      
        
  ThS. Nguyễn Tấn Hòa    
  Trưởng phòng     
  Điện thoại: (84) 0236.3896602    
  Email: nthoa@ute.udn.vn    
        
  ThS. Nguyễn Hữu Thành
  Phó Trưởng phòng
  Điện thoại: (84) 0236.3896602
  Email: nhthanh@ute.udn.vn1. CHỨC NĂNG
Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên, quản lý hoạt động của ký túc xá; tìm kiếm các nguồn học bổng trong và ngoài nước cho sinh viên (SV). 
2. NHIỆM VỤ
a. Công tác quản lý sinh viên
- Lập kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp cho Sinh viên.
- Chủ trì việc phát động các chương trình khởi nghiệp cho sinh viên.
- Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học của SV, kiểm tra hồ sơ SV đảm bảo yêu cầu quy định, bảo quản hồ sơ sinh viên trong suốt quá trình học tập; lưu trữ hồ sơ SV sau khi SV tốt nghiệp theo qui định.
- Thực hiện các xác nhận cho sinh viên đang học tập tại Trường về vay vốn tín dụng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, sơ yếu lý lịch, thông tin về SV do trường quản lý…
- Thực hiện các chế độ, chính sách, quy chế học tập liên quan đến SV.
- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho SV vào đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa học; tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho SV.
- Triển khai quản lý và kiểm tra việc họp lớp định kỳ theo lịch sinh hoạt lớp công bố từng học kỳ và biên bản họp lớp của tất cả các lớp trong toàn Trường, thống kê tình hình đảm bảo việc họp lớp để báo cáo Hiệu trưởng.
- Phối hợp với các Khoa để đề xuất danh sách giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập, trình Ban Giám hiệu quyết định ban hành.
- Thực hiện qui trình khen thưởng, kỷ luật của SV theo quy định.
- Chủ trì việc tổ chức các lớp giáo dục quốc phòng cho sinh viên.
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên, theo dõi hỗ trợ các hoạt động phong trào của SV.
- Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng về công tác tuyển dụng, giới thiệu, tư vấn và tìm việc làm cho SV.
- Chủ trì việc thực hiện công tác đánh giá điểm rèn luyện của SV và xét danh sách học bổng khuyến khích cho SV để trình Hiệu trưởng phê duyệt.
- Chịu trách nhiệm phối hợp phòng Tổ chức Hành chính lập kế hoạch khám sức khỏe cho sinh viên; thực hiện quyền lợi về BHYT và BHTT cho sinh viên theo quy định. 
b. Công tác vận động và cấp phát học bổng cho sinh viên
- Chịu trách nhiệm xây dựng các văn bản về cấp phát học bổng.
- Vận động, tìm kiếm các nguồn học bổng trong và ngoài nước trong việc xây dựng quỹ học bổng cho SV.
- Tổ chức và thực hiện các thủ tục việc xét, cấp học bổng cho SV trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
c. Công tác an ninh trật tự, quản lý sinh viên nội, ngoại trú
- Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên về trật tự trị an, quản lý SV nội, ngoại trú.
- Trực tiếp quản lý Ký túc xá; nhận và giải quyết đơn xin nội trú, ngoại trú của SV; kiểm tra việc chấp hành quy chế ký túc xá. Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong Ký túc xá. Thực hiện việc đăng ký cho SV ở nội trú trong ký túc xá đúng quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các đơn vị và bộ phận chức năng thực hiện việc tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội khác, đề phòng dịch bệnh, tuân thủ an toàn giao thông và an ninh trật tự trong SV nội ngoại trú.
- Phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự các cấp và địa phương để quản lý việc tạm hoãn nghĩa vụ quân sự của SV theo quy định.