Sidebar

Thông báo về việc Quyết toán thuế TNCN năm 2014

11 THÁNG 03 2015
Để thực hiện việc Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014 đúng quy định, Nhà trường kính đề nghị cán bộ giáo viên toàn trường thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2014 với các thông tin cụ thể như sau:
- Các cán bộ, giáo viên có nguyện vọng ủy quyền cho Nhà trường quyết toán thuế TNCN năm 2014 đề nghị làm giấy ủy quyền theo mẫu số: 04 - 2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (Đề nghị xem kỹ vì có 3 mẫu dành cho 3 nhóm đối tượng, CBGV in mẫu và viết bằng tay, không đánh máy).
- Đề nghị các cán bộ, giáo viên chưa có mã số thuế thu nhập cá nhân cung cấp ngay một số thông tin cho P. KH-TC để kịp thời làm quyết toán thuế TNCN năm 2014.
Nội dung thông báo Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2014
Nội dung tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân
Nội dung tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin khai thuế
Nội dung giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập CN năm 2014

Các bài khác...