Sidebar

Bảng niêm yết đấu giá tài sản năm 2021

19 THÁNG 04 2022
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Số 8 Phan bội châu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng, đại chỉ số 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

3. Tên Tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá là vật tư, thiết bị thu hồi gồm Máy tính, máy tính xách tay, bàn làm việc, cửa nhôm kính …. (Kèm theo bảng kê tài sản). Giá khải điểm 113.350.000 đồng (bằng chữ: Một trăm mười ba triệu , ba trăm năm mươi ngàn đồng) giá bán tài sản không có VAT.

4. Thời gian niêm yết: Từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 06/5/2022.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 10h00 ngày 9/5/2022 trên Website https://daugia.danang.gov.vn
6.  Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tuyến; Phương thức trả giá lên.
7. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng,

-         Địa chỉ: Số 8 Phan bội châu, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

-         Mọi liên hệ qua số điện thoại: 0236 -3889627 – 3887678

-         Website  https://daugia.danang.gov.vn

Các bài khác...