Sidebar

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật tổ chức họp triển khai các dự án Erasmus+ (EMVITET và MESfIA)

Ngày 22/3/2019, tại Phòng khách quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức cuộc họp Ban quản lý các dự án ERAMUS+ (EMVITET và MESFIA). Mục đích phiên họp nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động của dự án và quản lý dư án hiệu quả hơn, đáp ứng các yêu cầu của nhà tài trợ.

Đây là 2 dự án được EACEA cấp kinh phí thông qua các Đại học điều phối là HAMK (Phần Lan) và Crete (Hy Lạp).
- DỰ ÁN EMVITET (Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0) 
- DỰ ÁN MESFIA (Quản lý nguồn cung cấp năng lượng tái tạo tập trung cho những khu vực biệt lập)

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo nhà trường: PGS.TS.Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng cùng với các thành viên Ban điều hành của 2 dự án trên.

Mở đầu phiên họp, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã phổ biến chủ trương chung của Trường về các tiêu chí thành lập Ban Điều hành Dự án. Tiếp đó, PGS.TS.Võ Trung Hùng đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Dự án đối với sự phát triển, hội nhập quốc tế của Trường. Đề nghị các thành viên Ban Điều hành, theo phân công nhiệm vụ cần quan tâm xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản chi tiết để đảm bảo chất lượng các hoạt động sắp tới của cả hai dự án trên.

image001.jpg
Tạo phiên họp, các thành viên đã thảo luận về vai trò và trách nhiệm của từng thành viên, bộ phận khi tham gia những công việc chính tương ứng với hai dự án EMVITET và MESFIA. Phân công cụ thể về hoạt động chuyên môn, quản lý nhân sự, cơ sở vật chất và tài chính… Hiệu trưởng đề nghị các cá nhân, bộ phận cần phối hợp tốt trong quá trình triển khai để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Tại cuộc họp, PGS.TS.Võ Trung Hùng đã yêu cầu bộ phận chuyên môn cần phải nghiên cứu, hiểu rõ nội dung/yêu cầu của Dự án, thường xuyên liên lạc với Ban điều hành Dự án, triển khai công việc kịp thời. Đồng thời, cần phải xây dựng mạng lưới tham gia từ các giảng viên của các Bộ môn và thực hiện việc lan tỏa Dự án đến các nhân khác trong đơn vị.
 image003.jpg

Các bài khác...