Sidebar

Đoàn giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật kết thúc đợt tập huấn về tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0 của dự án EMVITET tại Phần Lan

Trong khuôn khổ dự án EMVITET, từ ngày 16/9 đến 04/10/2019, đoàn giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tham gia đợt tập huấn tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (Häme University of Applied Sciences), Phần Lan. Với chủ đề “KHỞI ĐỘNG”, đoàn giảng viên nhà trường đã tham gia tích cực tất cả các buổi học và hoạt động của đợt tập huấn. Các giảng viên đã tiếp thu được những kiến thức và trải nghiệm quý báu về nền giáo dục 4.0, cụ thể là: hệ thống sinh thái học tập, các phương pháp giảng dạy mới, công cụ hỗ trợ giảng dạy kỹ thuật số 4.0, xây dựng chương trình học và môn học và quan hệ doanh nghiêp,…

Trong khuôn khổ dự án EMVITET, từ ngày 16/9 đến 04/10/2019, đoàn giảng viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tham gia đợt tập huấn tại trường Đại học Khoa học Ứng dụng Häme (Häme University of Applied Sciences), Phần Lan. Với chủ đề “KHỞI ĐỘNG”, đoàn giảng viên nhà trường đã tham gia tích cực tất cả các buổi học và hoạt động của đợt tập huấn. Các giảng viên đã tiếp thu được những kiến thức và trải nghiệm quý báu về nền giáo dục 4.0, cụ thể là: hệ thống sinh thái học tập, các phương pháp giảng dạy mới, công cụ hỗ trợ giảng dạy kỹ thuật số 4.0, xây dựng chương trình học và môn học và quan hệ doanh nghiêp,…
Hinh 1.jpg
Đoàn trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tại buổi tổng kết
Kết thúc đợt tập huấn, mỗi cá nhân và các trường tham gia đều có các kế hoạch hành động để lan tỏa những điều đã học được từ đợt tập huấn đến các giảng viên và các em sinh viên. Theo kế hoạch, Trường ĐHSPKT - ĐHĐN sẽ phối hợp với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức Workshop “Edu 4.0: from training to practice” tại Huế vào ngày 27, 28/11/2019.
Dự án sẽ còn tiếp tục đến hết năm 2021, trong đợt tập huấn tiếp theo với chủ đề “CẤT CÁNH”, Trường ĐHSPKTsẽ từng bước đạt được mục tiêu của dự án như:
- Xây dựng hệ sinh thái học tập mới cho Giáo dục 4.0 tại trường ĐHSPKT, dựa trên phương pháp học tập lấy sinh viên làm trung tâm, giáo dục dựa trên năng lực, tạo sự kết nối mạng trong môi trường công nghệ số và chia sẻ kiến thức thông qua cộng đồng học tập trong nhà trường và trong doanh nghiệp;
- Thay đổi tư duy và hình thành mô hình vận hành mạng lưới kết nối các đại học Việt Nam để đáp ứng với nhu cầu Giáo dục 4.0;
- Thay đổi tư duy của người dạy, người học và các bên liên quan nhằm tạo ra một phương thức vận hành mới dựa trên sự cộng tác chặt chẽ của các thành phần trong hệ sinh thái giáo dục;
- Thay đổi cấu trúc giáo dục gồm chương trình giảng dạy, quy trình và quản lý nhằm gia tăng những hỗ trợ cần thiết trong Giáo dục 4.0. 
Để làm được điều này không thể không kể đến những đầu tư tương xứng từ các cấp quản lý trong việc thúc đẩy sự thay đổi hướng đến Giáo dục đại học 4.0 tại trường ĐHSPKT nói riêng và ĐHĐN nói chung.
Các hình ảnh hoạt động của đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại đợt tập huấn
Hinh 2b.jpg

Hinh 3.jpg

Hinh 4.jpg

Hinh 5.jpg


Các bài khác...