Sidebar

Khoa Kỹ thuật Xây dựng tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (nhiệm kỳ 2020 - 2025), được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, vào ngày 28/4/2020, tại Phòng họp 1, Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (nhiệm kỳ 2020 - 2025), được sự đồng ý của Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, vào ngày 28/4/2020, tại Phòng họp 1, Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

1.jpg
Toàn cảnh Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.   
Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng (KTXD).
        Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Đoàn Chủ tịch đọc các Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Khoa KTXD; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2018-2020. Theo đó, cấp ủy Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của từng đảng viên trong xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các công tác chuyên môn; công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng hoạt động được duy trì đều đặn trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Các đảng viên trong Chi bộ đồng tâm, đồng sức, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2022, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Đại hội cũng thảo luận, góp ý cho dự thảo báo cáo của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và dự thảo báo cáo của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy thống nhất với nội dung các Dự thảo báo cáo của Chi bộ trình bày tại Đại hội, đồng thời đưa ra một số định hướng cho hoạt động của Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng trong nhiệm kỳ tới.

2.jpg
Đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội
Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy Chi bộ Khoa KTXD nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí: Đồng chí Phan Tiến Vinh (Bí thư chi bộ); đồng chí Ngô Thanh Vinh (Phó Bí thư chi bộ) và đồng chí Võ Thị Vỹ Phương (chi ủy viên).

3.jpg
Ban chi ủy chi bộ Khoa KT Xây dựng, nhiệm kỳ 2020 – 2022
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Phan Tiến Vinh, tân Bí thư Chi bộ, cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí bí thư Đảng ủy, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí đảng viên trong chị bộ, đồng thời thay mặt tập thể Ban chi ủy mới hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

4.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ Khoa KTXD (nhiệm kỳ 2020 - 2022) chụp hình lưu niệm

Các bài khác...