Sidebar

Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tiếp đón sinh viên trở lại học tập, lưu trú

Vào ngày 02/05/2020 Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tiếp đón sinh viên trở lại học tập, lưu trú sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Các công tác vệ sinh, phòng dịch được tiến hành triệt để như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh phòng ở.

        Vào ngày 02/05/2020 Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tiếp đón sinh viên trở lại học tập, lưu trú sau kỳ nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Các công tác vệ sinh phòng dịch được tiến hành triệt để như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, vệ sinh phòng ở. TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng, Y sĩ Trịnh Thị Kim Chi - Cán bộ phụ trách y tế, ông Nguyễn Văn Dũng - Cán bộ phụ trách Ký túc xá đã kiểm tra, triển khai việc đón tiếp sinh viên và vệ sinh khu lưu trú. Đồng thời, công tác kê khai dịch tễ bắt buộc đối với các sinh viên vào lưu trú tại Ký túc xá cũng được tiến hành trong đợt này.
1398dd54b6734c2d1562.jpg

3c1f6918243fde61872e.jpg
Rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt được thực hiện ở cổng Ký túc xá

580cb824f5030f5d5612.jpg

c161f472b955430b1a44.jpg
TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng và Y sĩ Trịnh Thị Kim Chi kiểm tra công tác vệ sinh tại phòng lưu trú

   982d5712f835026b5b24.jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng - Cán bộ phụ trách Ký túc xá đang triển khai cho sinh viên kê khai dịch tễ
      Cùng với những biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng đã ban hành các chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ sinh viên khó khăn để đón sinh viên trở lại học tập, bắt đầu học kỳ II, năm học 2019-2020.
       Xem thêm chính sách hỗ trợ sinh viên tại đây.
Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...