Sidebar

Thư ngỏ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thời gian qua chúng ta đã nỗ lực để xây dựng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật với nhiều hoạt động hiệu quả, quảng bá nhiều hơn cho học hiệu UTE và tập trung cho công tác tuyển sinh năm 2020

Các bài khác...