Sidebar

Khoa Điện – Điện tử Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các doanh nghiệp và chuyên gia về chương trình đào tạo trình độ đại học Cử nhân & Kỹ sư cho các ngành

Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu/chuẩn đầu ra theo mô hình đào tạo tiên tiến; lấy ứng dụng khoa học công nghệ làm trọng tâm luôn là định hướng nhất quán trong công tác đào tạo của Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Với mong muốn đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu/chuẩn đầu ra theo mô hình đào tạo tiên tiến; lấy ứng dụng khoa học công nghệ làm trọng tâm luôn là định hướng nhất quán trong công tác đào tạo của Khoa Điện - Điện tử Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Thời gian qua, Khoa Điện – Điện tử đã triển khai rà soát, cập nhật, cải tiến Chương trình đào tạo của tất cả các ngành công nghệ kỹ thuật thuộc Khoa Điện - Điện tử theo hướng đào tạo linh hoạt Cử nhân - Kỹ sư đáp ứng yêu cầu xã hội.
Theo kế hoạch triển khai, vào ngày 20/9/2020, Khoa Điện – Điện tử đã tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến các Doanh  nghiệp và chuyên gia về chương trình đào tạo trình độ đại học Cử nhân & Kỹ sư cho các ngành Khoa Điện – Điện tử”. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của Khoa được các doanh nghiệp và chuyên gia đánh giá cao, sát với thực tế công việc và sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay được các yêu cầu đối với nhà tuyển dụng. Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu dưới góc nhìn của doanh nghiệp, chuyên gia về yêu cầu đối với nguồn nhân lực các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử hiện nay.
Tham dự hội thảo có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Đào tạo; ThS. Lê Vũ - Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc trường; hiện diện của 20 chuyên gia, doanh nghiệp - đơn vị sử dụng lao động. TS. Trần Hoàng Vũ - Trưởng khoa Khoa Điện – Điện tử chủ trì Hội thảo; cùng với sự có mặt các Thầy Cô giáo các Bộ môn thuộc Khoa Điện – Điện tử và đại diện sinh viên các ngành.
Mở đầu buổi Hội thảo, TS. Trần Hoàng Vũ đã giới thiệu các ngành Khoa Điện - Điện tử đang đào tạo gồm: Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Gồm 02 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và Hệ thống cung cấp điện); Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; trình bày tổng quan về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học Cử nhân & Kỹ sư cho các ngành Khoa Điện – Điện tử. 
kdienh0.jpg
TS. Trần Hoàng Vũ trình bày tổng quan về mục tiêu  đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT Cử nhân và Kỹ sư

 kdienh1.jpg
PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu định hướng CTĐT của nhà trường
Sau đó, các Thầy Cô Trưởng Bộ môn đã trình bày mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ đại học Cử nhân & Kỹ sư của các ngành Công nghệ thông tin, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa, ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (gồm 2 chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và ngành Hệ thống cung cấp điện). Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành được các doanh nghiệp đánh giá cao, sát thực tế công việc và sinh viên ra trường có thể đáp ứng ngay được các yêu cầu đối với nhà tuyển dụng. Đại diện các Bộ môn đã trao đổi với các doanh nghiệp, chuyên gia tham dự Hội thảo về chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành, yêu cầu tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành CTĐT, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện. Bên cạnh đó, các Bộ môn thuộc Khoa Điện – Điện tử đã gửi phiếu góp ý về mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra đến các doanh nghiệp nhằm thu nhận các ý kiến của doanh nghiệp một cách sâu rộng và toàn diện hơn.
     khdienh2.PNG
       Các Trưởng Bộ môn trình bày chi tiết mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của CTĐT trình độ đại học Cử nhân & Kỹ sư các ngành thuộc Khoa Điện – Điện tử
Các doanh nghiệp, chuyên gia đã đóng góp nhiều ý kiến chủ yếu xoay quanh vấn đề trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên, tăng cường thời gian thực tập tại doanh nghiệp, cũng như việc định lượng hóa các tiêu chí đánh giá sinh viên để dễ dàng cho công tác tuyển dụng. sau này. TS. Trần Hoàng Vũ cùng thầy cô Trưởng Bộ môn các ngành đã giải trình, trao đổi một số thắc mắc và tiếp thu các ý kiến đóng góp của doanh nghiệp và các chuyên gia.

khdienh3.PNG
Các nhà Doanh nghiệp, chuyên gia đóng góp nhiều ý kiến
 khdienh4.PNG
Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Các bài khác...