Sidebar

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đưa ra nhiều quyết sách liên quan đến đổi mới Chương trình đào tạo và nghiên cứu sáng tạo, khởi nghiệp

Sáng ngày 16/10/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.

Sáng ngày 16/10/2020, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã họp dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Phan Cao Thọ cho biết việc tổ chức phiên họp của Hội đồng nhằm nghe báo cáo, thảo luận về công tác tổ chức rà soát, cập nhật chương trình đào tạo trình độ đại học và đề án thành lập Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong thời gian đến.
Hội đồng đã đánh giá công tác tổ chức triển khai rà soát, cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của trường ĐHSPKT được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. Hội đồng thống nhất cao về việc xây dựng CTĐT tích hợp cử nhân - kỹ sư tạo điều kiện cho sinh viên có mong muốn học chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu người học, tăng khả năng lựa chọn cho người học. Hội đồng đề nghị các ngành chuyên môn cần mạnh dạn thay đổi theo hướng đào tạo linh hoạt, mang tính chuyên môn hóa cao theo định hướng ứng dụng, đáp ứng yêu cầu xã hội; thiết kế lại chương trình đào tạo nên đưa vào các học phần ứng dụng công nghệ mới, hiện đại phù hợp với thực tiễn khoa học công nghệ hiện nay, cũng như nâng cao kỹ năng số, tư duy khởi nghiệp cho sinh viên.

daotao3.jpg
Rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội học tập chuyên sâu


Dean.png
Thông qua đề án thành lập Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp

Hội đồng đánh giá việc thành lập Viện nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp là phù hợp với năng lực, chiến lược phát triển của Trường để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp. Hội đồng cũng đề nghị nhà trường xem xét bố trí, cân đối các nguồn lực cần thiết về con người, cơ sở vật chất cho việc thành lập Viện.
Kết luận phiên họp, PGS.TS. Phan Cao Thọ ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng. Nhà trường tiếp thu đầy đủ tất cả các ý kiến đề xuất của các thành viên Hội đồng để có các giải pháp hữu hiệu, sớm triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm trong thời gian tới.  
Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Các bài khác...