Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tham gia mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên

VEES-NET được thành lập với mục tiêu: Thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; thúc đẩy tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên; tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là bằng cách xác định các khoảng cách giữa các yêu cầu của thị trường lao động và sinh viên vừa tốt nghiệp; tăng cường kiến ​​thức về tính năng động trong việc tiếp cận thị trường lao động.

       Ngày 29/10, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên Việt Nam (VEES-NET).
VEES-NET là một mạng lưới hợp tác thúc đẩy hợp tác giữa các trường đại học Việt Nam về các vấn đề liên quan đến việc làm và khởi nghiệp cho sinh viên. Đây là mạng lưới đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Tăng cường hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm hỗ trợ khả năng tim kiếm việc làm và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên tốt nghiệp" (V2WORK). Mạng lưới được thành lập từ sự hợp tác chặt chẽ của 8 trường đại học hàng đầu của Việt Nam gồm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Trà Vinh. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng có PGS. TS Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng là đại điện tham gia Hội đồng quản trị VEES-NET.

5430_IMG_0368.jpg
Lễ ra mắt Hội đồng quản trị VEES-NET

VEES-NET được thành lập với mục tiêu: Thúc đẩy cơ hội việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp; thúc đẩy tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên; tập trung vào việc đánh giá các kỹ năng mềm nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, đặc biệt là bằng cách xác định các khoảng cách giữa các yêu cầu của thị trường lao động và sinh viên vừa tốt nghiệp; tăng cường kiến ​​thức về tính năng động trong việc tiếp cận thị trường lao động.

Phát triển hợp tác và bổ sung hài hòa giữa các thành viên trong mạng lưới nhằm tối đa hóa các tài nguyên hiện có trong mỗi tổ chức; và tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa thị trường lao động và các cơ sở giáo dục đại học bằng cách thúc đẩy các hành động hợp tác song phương, với quan điểm nâng cao sự hiểu biết của các cơ sở giáo dục đại học về nhu cầu của thị trường lao động.

Với tầm nhìn trở thành một mạng lưới bền vững của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam để hỗ trợ các dịch vụ nghề nghiệp nhằm thúc đẩy khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển tinh thần khởi nghiệp giữa các cơ sở giáo dục đại học, VEES-NET đặt mục tiêu luôn không ngừng hoàn thiện và kết nối ngày càng chính xác và sâu sát hơn nhu cầu của sinh viên, doanh nghiệp và xã hội.
 
Theo Petro Times

Một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ

z2152155194693_2babc1feb49856a3c936f31ed4ed8a32.jpg

z2152155196528_5b349a787925f7dcf51644a36cf37058.jpg

z2152155199345_8c755285975be4058bd2c79c06dff7a8.jpg

z2152155188505_259f513d596ee1de854986bb5d634777.jpg

z2152155191540_3fd4d0908e279ec3c9a278b309feecc5.jpg

Xem thêm tại:
 

Các bài khác...