Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật chia sẻ khó khăn với cán bộ viên chức, người lao động của đơn vị do thiên tai gây ra

Nhằm kịp thời chia sẻ và góp phần cùng cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) của nhà trường giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận chủ động thăm hỏi, động viên và rà soát, đề xuất Công đoàn Trường hỗ trợ những trường hợp CBVC-NLĐ, CBVC-NLĐ có người thân bị thiệt hại nặng nề do bão, lụt.

Trong những ngày qua chịu, các tỉnh miền Trung phải gánh chịu hậu quả nặng nề, thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…
Nhằm kịp thời chia sẻ và góp phần cùng cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) của nhà trường giảm bớt khó khăn do thiên tai gây ra, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận chủ động thăm hỏi, động viên và rà soát, đề xuất Công đoàn Trường hỗ trợ những trường hợp CBVC-NLĐ, CBVC-NLĐ có người thân bị thiệt hại nặng nề do bão, lụt.
QuaCD.jpg
Ban Thường vụ Công đoàn Trường trao quà hỗ trợ cho CBVC-NLĐ
Căn cứ đề xuất của các công đoàn bộ phận và quyết nghị của cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT, ngày 30/10/2020 Công đoàn Trường ĐHSPKT đã tổ chức gặp mặt, trực tiếp trao hỗ trợ (kinh phí trích từ nguồn tài chính của Công đoàn Trường) cho 08 CBVC-NLĐ (mức hỗ trợ 1.000.000 đ/người) của đơn vị và đề xuất Công đoàn Đại học Đà Nẵng xem xét, hỗ trợ cho 07 trường hợp (kinh phí hỗ trợ trích từ nguồn vận động của CBVC-NLĐ ĐHĐN).
BTV Công đoàn Trường ĐHSPKT

Các bài khác...