Sidebar

Hội nghị cán bộ viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật- Đại học Đà Nẵng năm học 2020 – 2021

Ngày 16/11/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 -2021.

     Căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; Căn cứ Thông tư 01/2016/TT-BNV về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện Thông báo liên tịch số 3268/ĐHĐN-LT ngày 25/09/2020 giữa Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức; 
 Ngày 16/11/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2020 -2021. Tham dự Hội nghị, về phía Đại học Đà Nẵng có:  PGS.TS Lê Thành Bắc – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng; Các đồng chí đại diện các ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng. Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, có PGS.TS. Phan Cao Thọ  - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy,  Ban Giám hiệu, Ban thường vụ Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng phó các Phòng, Khoa, Trung tâm, Trưởng Bộ môn, Tổ trực thuộc Trường và toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) nhà trường.   

IMG_9230.JPG
 Toàn cảnh Hội nghị 

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và chương trình công tác năm học 2020-2021. Đồng thời, Hiệu trưởng nhà trường cũng nêu lên Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020.   

IMG_9241.JPG
PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày các Báo cáo tại Hội nghị
 Tiếp theo đó đồng chí Phạm Minh Tuấn - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính đã Báo cáo tình hình thu chi tài chính năm 2019 và dự kiến thu chi trong năm 2020;
IMG_9251.JPG
Đồng chí Phạm Minh Tuấn - Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Văn Sanh - Trưởng Ban thanh tra nhân dân đã Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-202;

IMG_9257.JPG
Đồng chí Huỳnh Văn Sanh - Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo tại Hội nghị

 Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT đã Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, tổng hợp các ý kiến góp ý tại Hội nghị CBVC các đơn vị.
IMG_9265.JPG
Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp tại Hội nghị CBVC tại các đơn vị trực thuộc, Hội nghị đã nghe lãnh đạo nhà trường và các đơn vị, bộ phận liên quan phát biểu giải trình, trả lời, làm rõ một số ý kiến của CBVC. 
123456.JPG
Lãnh đạo các đơn vị phát biểu, giải trình, trả lời ý kiến của CBVC tại Hội nghị

IMG_9294.JPG
ThS. Đoàn Chí Thiện - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu, trả lời ý kiến của CBVC tại Hội nghị

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Thành Bắc – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã phát biểu chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của Trường ĐHSPKT, mong muốn nhà trường ngày càng vững mạnh và phát triển.

IMG_9305.JPG
PGS.TS. Lê Thành Bắc phát biểu tại Hội nghị

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu, Hội nghị CBVC Trường ĐHSPKT năm học 2020-2021 đã thống nhất những nội dung nêu trong bản Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 và chương trình công tác năm học 2020-2021. 
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban thường trực CBVC: Hội nghị nhất trí 100% để Ban Thường vụ Công đoàn Trường kiêm nhiệm vụ Ban thường trực CBVC nhiệm kỳ 2020-2021;
Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân Trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 03 đồng chí: ThS. Phan Ngọc Kỳ - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục; ThS. Nguyễn Hồng Sơn - Tổ Trưởng Tổ Thanh tra Pháp chế; ThS. Nguyễn Thị Trung Chinh - Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học và Môi trường.
IMG_9339.JPG

ThS. Phan Ngọc Kỳ phát biểu nhận nhiệm vụ Ban Thanh tra Nhân dân Trường ĐHSPKT nhiệm kỳ 2020-2022 
Tại Hội nghị, Trường ĐHSPKT công bố và trao quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng cho 05 tập thể, 21 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020; trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho 10 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đợt 2.
IMG_9330.JPG

IMG_9332.JPG 

IMG_9334.JPG

IMG_9337.JPG

IMG_9338.JPG

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021. Hiệu trưởng và đại diện tổ chức công đoàn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua. Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất 100% về các chỉ tiêu phấn đấu trong chương trình công tác năm học 2020-2021. 

IMG_9231.JPG

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100%

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBVC nhà trường luôn tạo thành một khối thống nhất, đoàn kết nhất trí cao, phát huy quyền làm chủ, tinh thần sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường, xây dựng Trường ngày càng lớn mạnh. 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...