Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 591/KH – ĐHSPKT ngày 17/12/2020 về việc triển khai, rà soát bổ sung quy hoạch rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 591/KH – ĐHSPKT ngày 17/12/2020 về việc triển khai, rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2020.
Sáng ngày 11/12/2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường năm 2020.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Phan Bảo An – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa và toàn thể cán bộ viên chức nhà trường.

IMG_9914.JPG
Toàn cảnh Hội nghị rà soát bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã nêu mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn của công tác rà soát, bổ sung quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2020 nhằm đảm bảo cho công tác quy hoạch cán bộ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, góp phần vào sự nghiệp phát triển của nhà trường.

IMG_9901.JPG
PGS.TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

ThS. Đoàn Chí Thiện - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đã đọc Quyết định thành lập Tổ giúp việc, Ban kiểm phiếu. Sau đó, Hội nghị đã triển khai các bước thực hiện quy hoạch Giám đốc, Phó Giám đốc các Trung tâm, tiếp theo là rà soát bổ sung quy hoạch Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.


IMG_9961.JPG


IMG_9982.JPG


IMG_9988.JPG
Đại biểu bỏ phiếu quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Trường năm 2020

Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng. Do đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ viên chức của Trường rất quan tâm và cân nhắc lựa chọn, giới thiệu những người đủ năng lực, đạo đức để thực hiện công tác bồi dưỡng, chuẩn bị nguồn lực cán bộ lãnh đạo tương lai, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng lớn mạnh trong thời gian tới.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...