Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020

Ngày 21/12/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Công đoàn Trường đã tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020.

Để kịp thời triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đến các cấp công đoàn và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cán bộ công đoàn, ngày 21/12/2020, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT), Công đoàn Trường ĐHSPKT đã tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2020.
Đại biểu tham dự Hội nghị gồm có ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường; Trưởng, phó các Ban trực thuộc Công đoàn trường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận; Ủy ban Kiểm tra, Kế toán, thủ quỹ, cán bộ Văn phòng Công đoàn Trường.

anh1-dai bieu.jpg

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

anh2-HA-taphuan.JPG

Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT 
triển khai một số nội dung tại Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT đã truyền đạt tới các đại biểu những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, trong đó tập trung đề cập tới đến những điểm mới có tính đột phá trong hoạt động Công đoàn so với Điều lệ khóa trước. Cụ thể, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII gồm 11 chương và 35 điều; tăng 1 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI, với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học. Các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn; đại hội công đoàn các cấp; quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; công tác tài chính công đoàn cơ sở.
anh3-thao luan-taphuan.JPG
Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị 

Với việc tiếp thu những nội dung mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và công tác tài chính công đoàn được phổ biến tại Hội nghị, các đại biểu được nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Công đoàn góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn bộ phận, Công đoàn cơ sở.

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...