Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật lập Đội tuyển và tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-CĐN ngày 04/12/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã thành lập Đội tuyển tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường và 02 thành viên là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường ĐHSPKT.

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-CĐN ngày 04/12/2020 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã thành lập Đội tuyển tham gia Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức gồm 03 thành viên, trong đó 01 thành viên là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường và 02 thành viên là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường ĐHSPKT.
Sau thời gian luyện tập, đội thi đã hoàn thành nội dung phần thi chào hỏi (xây dựng clip giới thiệu về Công đoàn Trường, các thành viên của đội thi và công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn đơn vị). Sáng ngày 25/12/2020 tại điểm cầu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đội thi đã hoàn thành trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm tại phòng thi trực tuyến.
        Hội thi“Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn” năm 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó giúp cán bộ Ủy ban Kiểm tra và cán bộ công đoàn các cấp nâng cao ý thức trách nhiệm của trong công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Kiểm tra và tổ chức công đoàn.
 Một số hình ảnh của Hội thi
anh 1 (1).JPG
Ban Tổ chức Hội thi

anh 2.jpg
Đội thi của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Anh 3.jpg

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cổ vũ đội thi

BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
&
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Các bài khác...