Sidebar

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng họp phiên thứ III - nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25/3/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHSSN) đã tổ chức họp phiên thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường. Phiên họp đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng có tính chất quyết định đến chiến lược phát triển của nhà trường trọng giai đoạn mới.

Ngày 25/3/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức họp phiên thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường. Phiên họp đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng có tính chất quyết định đến chiến lược phát triển của nhà trường trọng giai đoạn mới.
Phát biểu khai mạc phiên họp, TS. Phan Bảo An cho biết, năm học vừa qua nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các phương diện, trong đó nổi bật là công tác đào tạo, tuyển sinh đã đạt, phát triển chất lượng giảng viên và khoa học công nghệ. Trong phiên họp thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung bàn bạc, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, đó là:
        - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường ĐHSPKT; 
        - Quy chế Dân chủ cơ sở của Trường ĐHSPKT; 
        - Danh mục vị trí việc làm của Trường ĐHSPKT, giai đoạn 2021-2023; 
        - Thành lập Tổ CNTT trực thuộc Ban Giám hiệu; 
        - Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán năm 2020.
HNKhoahoc.jpg
Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường

Sau phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Hội đồng trường đã tập trung trí tuệ, đưa ra nhiều nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, có giá trị; thống nhất quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về hoạt động của Hội đồng trường trong thời gian đến. Trong đó nhiệm vụ quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trên các mặt: tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa hoc, đảm bảo chất lượng, tài chính, cở sở vật chất năm. Thời gian đến, Hội đồng trường Trường ĐHSPKT sẽ có những định hướng trọng tâm, cụ thể để xây dựng nhà trường phát triển phù hợp với xu hướng của thời đại./.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...