Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tham gia workshop trong khuôn khổ dự án EMVITET

Từ ngày 08/04 đến ngày 09/4/2021, đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT- ĐHĐN) gồm 05 giảng viên và 01 đại diện cán bộ quản lý tham gia cùng với các đoàn đến từ các trường ở Việt Nam: ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị tổ chức), Đại học Lạc Hồng, Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II và Cao đẳng Công nghiệp Huế dự workshop trong khuôn khổ dự án EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0).

Từ ngày 08/04 đến ngày 09/4/2021, đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT- ĐHĐN) gồm 05 giảng viên và 01 đại diện cán bộ quản lý tham gia cùng với các đoàn đến từ các trường ở Việt Nam: ĐHSPKT Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị tổ chức), Đại học Lạc Hồng, Trường Cao đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II và Cao đẳng Công nghiệp Huế dự workshop trong khuôn khổ dự án EMVITET (Empowering Vietnamese VET Teachers for Transformation towards Education 4.0 - Tăng cường năng lực cho giảng viên Việt Nam hướng đến giáo dục 4.0).


5.jpgThành viên các trường tham gia Workshop

1.jpgThành viên ĐHSPKT - ĐHĐN tham gia Workshop


Chủ đề “Gắn kết mối quan hệ giữa Nhà trường-Doanh nghiệp” đã được các trường trình bày tại hội thảo với các nội dung: Kết nối hội cựu sinh viên; Hợp tác với Doanh nghiệp; Khởi nghiệp và Học kỳ doanh nghiệp; Học thông qua dự án và học tích hợp phù hợp với xu thế của các Doanh nghiệp. Sau mỗi nội dung được trình bày, các thành viên cũng đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế cũng như các khó khăn khi thực hiện. 

Sau hai ngày tham gia, workshop đã đúc kết được nhiều vấn đề như: Việc gắn kết mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp thành công cần có sự kết hợp của các yêu tố: Kỹ năng của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên; Cơ sở vật chất cần phát triển theo kịp với Doanh nghiệp; Hệ sinh thái hợp tác “Doanh nghiệp-Nhà trường-Sinh viên”.


4.jpgThành viên Trường ĐHSPKT - ĐHĐN thảo luận nhóm

Hội thảo kết thúc thành công. Các trường tham gia dự án sẽ có sự nhìn nhận theo hướng tích cực trong việc phát triển mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp. Dự kiến, hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 do Trường ĐHSPKT-ĐHĐN làm đơn vị tổ chức.


3.jpgTrường ĐHSPKT - ĐHĐN trao quà lưu niệm cho các trường


TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Các bài khác...