Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Học kỳ doanh nghiệp

Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công tác thực tập doanh nghiệp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc.

Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công tác thực tập doanh nghiệp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc. 
Theo đó, bắt đầu từ năm 2015, nhà trường đã tổ chức triển khai Học kỳ doanh nghiệp trong các chương trình đào tạo của trường. Việc thực hiện Học kỳ doanh nghiệp, tổ chức cho sinh viên học tập tại doanh nghiệp đã được các khoa, bộ môn triển khai với số lượt sinh viên tham gia là 1015 sinh viên và có gần 120 doanh nghiệp tham gia đào tạo. Sau đợt thực tập tại doanh nghiệp, nhiều sinh viên đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước tuyển dụng như FPT, VTC, Bana Hills, Mabuchi Motor, công ty ME (Nhật Bản)….
Nhằm trao đổi, phân tích, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp để tổ chức triển khai chất lượng, hiệu quả Học kỳ doanh nghiệp, vào ngày 22/4/2021 Trường ĐHSPKT tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Học kỳ doanh nghiệp, với sự tham dự của Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn.

IMG_2078.JPG

Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ, hiệu trưởng, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gắn kết giữa đào tạo với thực tiễn, giữa nNhà trường với Doanh nghiệp trong việc thực hiện sự mạng, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Nhà trường. Đồng thời, PGS.TS. Phan Cao Thọ cũng đề xuất các nội dung chính cần hội nghị tập trung thảo luận để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức triển khai Học kỳ doanh nghiệp.
Đại diện lãnh đạo các Khoa, Phòng Đào tạo đã có các báo cáo trong đó nêu bật tính hiệu quả của việc tổ chức triển khai Học kỳ doanh nghiệp, những thuận lợi, khó khăn vướng mắc và qua đó đề xuất các giải pháp thiết thực để Học kỳ doanh nghiệp thực sự là bản sắc riêng trong công tác đào tạo của Nhà trường.

z2448795696003_b83b9f1346d7ad871da32c3ced5d8b8f (1).jpg

TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Đào tạo phát biểu tại Hội nghị

z2448795902614_fc65f0e94c007ee4edcb882f54880f75.jpg

TS. Nguyễn Đức Quận - Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực về cách thức tổ chức đào tạo để nâng cao chất lượng của học kỳ doanh nghiệp, các cơ chế chính sách mới để hỗ trợ cho các bên liên quan trong công tác triển khai cũng như những hình thức mới để tăng cường mối quan hệ với doanh nghiệp theo hướng gắn kết trách nhiệm, đôi bên cùng có lợi, phát triển bền vững.


12.jpg

23.jpg

Các lãnh đạo Phòng, Khoa, Bộ môn thảo luận và đưa ra các đề xuất tại Hội nghị
Sau gần 3 tiếng đồng hồ, Hội nghị đi đến một số thống nhất như sau:
        - Cần xây dựng một quy định về quy trình, cách thức thực hiện, và gắn trách nhiệm của các bên liên quan, của các khoa chuyên môn, của giảng viên về hoạt động hợp tác với doanh nghiệp;
        - Cần có nhưng cơ chế chính sách mới, phù hợp với điều kiện của Nhà trường, để hỗ trợ giảng viên, bộ môn, khoa tổ chức Học kỳ doanh nghiệp được tốt hơn;
        - Nhà trường, Khoa, Bộ môn cần triển khai thêm nhiều hình thức mới trong tiếp cận và tạo mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với doanh nghiệp.
Qua Hội nghị, có thể thấy Học kỳ doanh nghiệp là mô hình gắn kết giữa Sinh viên - Doanh nghiệp - Nhà trường giàu tính thực tiễn nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng nhanh với môi trường làm việc chuyên nghiệp trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Việc chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả của Học kỳ doanh nghiệp là bước đi đúng đắn giúp nhà trường tiếp tục đổi mới các hoạt động đào tạo, chú trọng gắn liền lý thuyết với thực tiễn, giúp sinh viên nhanh chóng thích nghi với thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

PHÒNG ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...