Sidebar

Thông báo Cuộc thi tìm kiếm Ý tưởng kinh doanh mới “GBA Business Challenge 2021” do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức tổ chức

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Việt-Đức (VGU) vừa thông báo phát động Cuộc thi “GBA Business Challenge 2021” nhằm tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới từ các tài năng trẻ của Việt Nam với giải thưởng dành cho đội chiến thắng lên tới 240 triệu VNĐ.

Hiệp hội Doanh nghiệp Đức (GBA) phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) và Trường Đại học Việt-Đức (VGU)  vừa thông báo phát động Cuộc thi “GBA Business Challenge 2021” nhằm tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới từ các tài năng trẻ của Việt Nam với giải thưởng dành cho đội chiến thắng lên tới 240 triệu VNĐ.

Các thí sinh gửi bài dự thi bằng tiếng Anh tại: https://www.feedbackstr.com/gbabusinesschallenge. 
Thời hạn gửi bài dự thi: Ngày 30/7/2021
gaba 1.jpg

Vui lòng xem thông tin chi tiết về Cuộc thi tại đây: https://gba-vietnam.org/gba-business-challenge-2021-a-chance-for-young-talents/ hoặc liên hệ với Ban Tổ chức qua email: gbabusinesschallenge@gmail.com

Năm 2020, Dự án “Futuristic Microalgae” của SV Nguyễn Quốc Vương (lớp 17H5CLC) cùng team SV Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng đã xuất sắc đạt giải Nhất Cuộc thi kiếm ý tưởng kinh doanh mới tại Việt Nam” (GBA Business Challenge-2020) của GBA và DAAD và vinh dự nhận giải thưởng lớn 160 triệu đồng. Xem thêm tại đây

Tin Ban Hợp tác Quốc tế ĐHĐN

Các bài khác...