Sidebar

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức phiên họp thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 02/7/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường.

Ngày 02/7/2021, Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã tổ chức phiên họp thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 dưới sự chủ trì của TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường.

1a.jpg
TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì phiên họp

 Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, phiên họp đã được tổ chức theo phương phướng trực tiếp (đối với thành viên trong trường) kết hợp trực tuyến (đối với thành viên ngoài trường), đây cũng là một trong những điểm sáng tạo được đưa vào trong Dự thảo Quy chế làm việc của Hội đồng trường.
PGS. TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã báo cáo tóm tắt các hoạt động chính của nhà trường, đặc biệt công tác đào tạo, tuyển sinh, nghiên cứu khoa học, kế hoạch tài chính, đảm bảo chất lượng thời gian qua; trong bối cảnh tình hình dịch bệnh, các hoạt động đều diễn ra bình thường.

c30d0379488abcd4e59b.jpg
PGS. TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại cuộc họp

Tại phiên họp, Hội đồng trường đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới. Hội đồng trường đã quyết nghị các nội dung:
- Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đến năm 2025, tầm nhìn năm 2035;
- Thông qua 3 quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Quy chế Chi tiêu nội bộ của Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; 
- Mức thu học phí và các khoản thu năm học 2021-2022 và Kế hoạch tài chính năm 2021 của Trường ĐHSPKT;
- Đánh giá kết quả hoạt động năm học 2020 – 2021 của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT; 
-Thông qua chủ trương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Ban Giám hiệu Trường ĐHSPKT cho đến hết nhiệm kỳ 2017-2022.

4.jpg
Hình ảnh họp trực tuyến của thành viên Hội đồng trường

Tại phiên họp lần thứ IV, các thành viên Hội đồng trường đã tập trung trí tuệ, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, phù hợp với thực tiễn; quyết nghị nhiều nội dung quan trọng về hoạt động của nhà trường và Hội đồng trường trong thời gian đến. Trong đó nhiệm vụ quan trọng là cụ thể hóa các nhiệm vụ hằng năm gắn với tầm nhìn chiến lược phát triển của nhà trường; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính và đặc biệt là công tác đảm bảo chất lượng. Thời gian đến, Hội đồng trường Trường ĐHSPKT sẽ tiếp tục có những định hướng trọng tâm, cụ thể để xây dựng phát triển nhà trường.

358b7c0134f2c0ac99e3.jpg
Các thành viên tham gia biểu quyết tại phiên họp


TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...