Sidebar

Thông báo quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực

Thông báo quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021 theo phương thức xét kết quả thi Đánh giá năng lực

Các bài khác...