Sidebar

Sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng thuộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng bảo vệ thành công Đồ án tốt nghiệp đại học bằng hình thức trực tuyến

Vào ngày 6/8/2021, Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật (CNKT) Xây dựng (Khóa 2017) bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) đại học bằng hình thức trực tuyến tại 2 Hội đồng chuyên ngành.

Vào ngày 6/8/2021, Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật (CNKT) Xây dựng (Khóa 2017) bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) đại học bằng hình thức trực tuyến tại 2 Hội đồng chuyên ngành.
Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Thành phố Đà Nẵng và cả nước, nhưng Khoa Kỹ thuật Xây dựng đã chủ động triển khai hướng dẫn ĐATN và tổ chức bảo vệ ĐATN bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, giúp cho sinh viên đảm bảo tiến độ học tập và tốt nghiệp đúng hạn. 

1.png

Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp đại học của Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Đây là khóa tốt nghiệp đại học đầu tiên của Khoa Kỹ thuật Xây dựng; sau 4 năm học tập, sinh viên ngành CNKT Xây dựng đã được các Thầy Cô giáo trang bị các kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành nghề nghiệp... Điều này giúp cho sinh viên có khả năng thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Những kiến thức và kỹ năng này đã được sinh viên thể hiện thông qua kết quả thực hiện đồ án và được Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp của Khoa ghi nhận, đánh giá cao.

Các ĐATN của sinh viên ngành CNKT Xây dựng khóa 2017 tập trung vào các nội dung: thiết kế kết cấu, lập biện pháp kỹ thuật, tổ chức thi công, dự toán, hồ sơ đấu thầu, … công trình xây dựng trong thực tế. Tại buổi bảo vệ, mỗi sinh viên đã trình bày ĐATN và trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp trong thời gian trung bình là 40 phút. Buổi chấm đồ án tốt nghiệp đã diễn ra nghiêm túc, theo quy định và đảm bảo chất lượng như báo cáo trực tiếp; 100% sinh viên bảo vệ thành công ĐATN của mình. 
Theo kế hoạch, Khoa Kỹ thuật Xây dựng sẽ giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp khóa 2017 cho các doanh nghiệp có hợp tác về đào tạo và tuyển dụng với Khoa, tại các Tỉnh, Thành phố như: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đà Lạt, …
Các đề tài đạt kết quả cao tại các Hội đồng:
1. Sinh viên Ngô Quang Thanh Bình
Tên đề tài: Thiết kế Khách sạn Gold - Đà Nẵng
Điểm bảo vệ: 9,3.
2. Sinh viên Nguyễn Lục
Tên đề tài: Thiết kế Nhà làm việc UBND Thành phố Tuy Hòa
Điểm bảo vệ: 8,9.
3. Sinh viên Trần Viết Nhật
Tên đề tài: Thiết kế Khách sạn Platinum Đà Nẵng
Điểm bảo vệ: 8,9.
Khoa Kỹ thuật Xây dựng - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng được thành lập từ năm 2002, là đơn vị có kinh nghiệm trong đào tạo theo định hướng ứng dụng các chuyên ngành xây dựng và kiến trúc cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước. Hiện nay, Khoa đang đào tạo 04 chuyên ngành ở bậc Đại học, là: CNKT Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp); Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Xây dựng hạ tầng đô thị); CNKT Giao thông (Xây dựng Cầu đường); CNKT Kiến trúc (Kiến trúc Công trình). 
Các thông tin chi tiết về Khoa Kỹ thuật Xây dựng (Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng), xem tại:
• Website: http://khoaktxd.ute.udn.vn
• Facebook: https://www.facebook.com/khoakythuatxaydung

KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...