Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật –ĐH Đà Nẵng triển khai tập huấn viết báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

Ngày 04/9/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật –ĐH Đà Nẵng đã triển khai tập huấn trực tuyến viết báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

Ngày 04/9/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật –ĐH Đà Nẵng đã triển khai tập huấn trực tuyến viết báo cáo tự đánh giá theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT. Buổi tập huấn nhằm mục đích chuẩn bị cho công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo. 
Buổi tập huấn có sự tham dự của PGS. TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường; báo cáo viên là PGS. TS. Phạm VănTuấn - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm báo chất lượng giáo dục Trường Đại học Bách khoa; TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm báo chất lượng giáo dục Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; cùng thành viên các nhóm chuyên trách kiểm điểm chất lượng giáo dục, Ban Chủ nhiệm các Khoa, Bộ môn thuộc Trường...
 
1.png 

2.png
Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến viết báo cáo tự đánh giá theo 
Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT
Toàn thể thành viên dự tập huấn đã nghe PGS. TS. Phạm Văn Tuấn trình bày chuyên đề về bảo đảm chất lượng bên trong.
 
5.png
 
Nội dung PGS. TS. Phạm Văn Tuấn trình bày tại buổi tập huấn
Tại buổi tập huấn, các thành viên tham dự đã tìm hiểu nội hàm các tiêu chuẩn, tiêu chí thông qua biểu mẫu khảo sát. Qua khảo sát, đánh giá được mức độ am hiểu về các tiêu chí đánh giá của các thành viên; báo cáo viên đã hướng dẫn các thành viên cách viết phiếu đánh giá tiêu chí. Thông qua buổi tâp huấn, đội ngũ lãnh đạo và các giảng viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã nắm được những nội dung cơ bản của Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, chuẩn bị để thực hiện đánh giá chất lượng bên trong nhà trường.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG
 

Các bài khác...