Sidebar

Ban Giám hiệu làm việc, triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 với cán bộ viên chức Khoa Điện – Điện tử

Ngày 13/ 9 /2021, Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các Phòng chức năng và Trung tâm Học liệu và Truyền thông đã làm việc, triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 với cán bộ viên chức Khoa Điện – Điện tử – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).

Ngày 13/ 9 /2021, Ban Giám hiệu đã làm việc, triển khai kế hoạch công tác năm học 2021-2022 với cán bộ viên chức Khoa Điện – Điện tử – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) – Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN). Tham dự có PGS.TS. Phan Cao Thọ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; TS. Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng, các Thầy Cô giáo là lãnh đạo các Phòng chức năng, Trung tâm Học liệu và Truyền thông; về phía Khoa Điện - Điện tử có TS. Trần Hoàng Vũ - Trưởng khoa, ThS. Phạm Văn Phát - Phó Trưởng khoa, ThS. Phạm Duy Dưởng - Phó Trưởng khoa, cùng tập thể Thầy Cô giáo của Khoa Điện – Điện tử (gọi tắt là Khoa).
Nội dung buổi làm việc nhằm trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác đào tạo, khoa học công nghệ của Khoa; các qui định, chế độ chính sách của giảng viên; đồng thời tháo gỡ, trả lời các vướng mắc của Thầy Cô giáo trong Khoa như: công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, đầu tư trang thiết bị... cũng như các hoạt động khác của Khoa.

Picture1.png 
Toàn cảnh buổi làm việc trực tuyến

Trong quá trình diễn ra buổi làm việc, Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị lần lượt trao đổi cụ thể những thắc mắc của giảng viên, đồng thời phổ biến một số chủ trương, kế hoạch của nhà trường trong thời gian tới.
 
Picture2.png
TS. Trần Hoàng Vũ – Trưởng Điện – Điện tử trình bày Kế hoạch công tác năm học 2021-2022 

Buổi làm việc đã diễn ra với tinh thần dân chủ, phần lớn những thắc mắc liên quan đến các vấn đề đào tạo và đảm bảo chất lượng, nghiên cứu khoa học, thực tập doanh nghiệp, rèn luyện, cơ sở vật chất… được lãnh đạo nhà trường trao đổi, giải đáp, tháo gỡ. 
Thông qua buổi làm việc, Khoa Điện - Điện tử đã quán triệt phương châm mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương, không ngừng nâng cao Kiến thức - Kỹ năng - Trách nhiệm để dạy tốt, phát huy tinh thần, động lực để bước vào năm học mới 2021-2022 với tâm thế mới, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra, thích nghi trước tình hình dịch bệnh Covid -19.

Picture3.png

Hình ảnh của buổi làm việc trực tuyến

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...