Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn phương thức biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số cho đội ngũ giảng viên; Gia tăng số lượng, chất lượng sách, giáo trình và tài liệu số phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Ngày 15/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật– Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số bằng hình thức trực tuyến.

Nhằm giới thiệu, hướng dẫn phương thức biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số cho đội ngũ giảng viên; Gia tăng số lượng, chất lượng sách, giáo trình và tài liệu số phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên. Ngày 15/10/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật– Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số bằng hình thức trực tuyến.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Lãnh đạo các Phòng: Đào tạo; Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế; Trưởng, Phó các Khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT); Lãnh đạo Trung tâm Học liệu và Truyền thông (HL&TT) và Tổ Công nghệ Thông tin;  các giảng viên của Trường ĐHSPKT. Khách mời có ThS. Nguyễn Tiến Sĩ - Đại diện Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng; ThS. Lê Thị Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Học liệu và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng; các giảng viên đến từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn.

1.PNG
Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác biên soạn, xuất bản sách,
giáo trình và tài liệu số

TS. Nguyễn Linh Nam – Trưởng Phòng Đào tạo đã đạ diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và Trung tâm HL&TT báo cáo công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là một trong những tiêu chí rất quan trọng đối với công tác nâng cao chất lượng đào tạo cũng như công tác kiểm định của nhà trường trong thời gian sắp tới. TS. Nguyễn Linh Nam đã nêu lên tổng quan số lượng đầu sách phân bổ cho các ngành đào tạo chính của nhà trường. 
2.jpg
TS. Nguyễn Linh Nam – Trưởng Phòng Đào tạo đã báo cáo công tác biên soạn sách, giáo trình

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Võ Trung Hùng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số, đảm bảo chất lượng cả về nội dung và hình thức. "Nhà trường mong muốn các thầy cô bên cạnh hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cần thực hiện thêm công tác biên soạn giáo trình cho các học phần các thầy cô phụ trách. Công tác biên soạn hỗ trợ cho công tác kiểm định các chương trình đào tạo sắp đến, đồng thời góp phần xây dựng kho thư viện số. Nhằm đảm bảo mỗi học phần có ít nhất hai đến ba tài liệu tham khảo, hỗ trợ cho quá trình học tập của sinh viên" PGS. TS. Võ Trung Hùng chỉ đạo.
       PGS.TS. Võ Trung Hùng đã chia sẻ những kinh nghiệm bổ ích về việc xuất bản giáo trình, tài liệu tham khảo, tài liệu chuyên khảo và những tài liệu xuất bản với các nhà xuất bản nước ngoài. Hội nghị thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác biên soạn, xuất bản sách, giáo trình và tài liệu số, các thầy cô đặc biệt quan tâm đến công tác xuất bản giáo trình, cách xây dựng xuất bản. Tại hội nghị, ThS. Nguyễn Tiến Sĩ - Phó Trưởng chi nhánh phụ trách Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng đã hướng dẫn qui trình xuất bản sách, giáo trình; ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa - Phó Giám đốc Trung tâm HL&TT đã hướng dẫn xuất bản tài liệu giấy, tài liệu điện tử. 
3.jpg
PGS.TS. Võ Trung Hùng chia sẻ kinh nghiệm biên soạn sách, giáo trình

4a.jpg
ThS. Nguyễn Tiến Sĩ hướng dẫn qui trình
 xuất bản sách, giáo trình

Captureaa.PNG
ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa hướng dẫn xuất bản tài liệu số


5.jpg

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thông qua buổi tập huấn, đội ngũ giảng viên, đã được trang bị thêm những phương thức, kinh nghiệm trong biên soạn, xuất bản sách, giáo trình giúp cho chất lượng, số lượng sách, giáo trình tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và đây cũng là một hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSPKT (1962-2022).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...