Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng triển khai hệ thống đánh giá phân loại viên chức

Trong Chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT), đổi mới quản trị đại học được xác định là một trong những động lực để phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý.

Trong Chiến lược phát triển của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng (ĐHSPKT), đổi mới quản trị đại học được xác định là một trong những động lực để phát triển và nâng cao hiệu quả quản lý. Trong thời gian qua, Nhà trường đã xây dựng và triển khai thành công nhiều hệ thống phần mềm như: Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống điều hành tác nghiệp; Hệ thống quản lý đào tạo; Hệ thống quản lý hỗ trợ quản lý minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục; Hệ thống đào tạo trực tuyến LMS;… Gần đây nhất, nhà trường đã ban hành quy định và xây dựng hệ thống hỗ trợ đánh giá, phân loại viên chức (ĐGPLVC). 
Nhằm triển khai hiệu quả việc ĐGPLVC, vào ngày 16/10/2021, nhà trường đã tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống ĐGPLVC cho toàn thể cán bộ viên chức (CBVC) của Trường. Tham gia buổi tập huấn có đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể CBVC và người lao động của Trường ĐHSPKT. 

hinh2.png
PGS. TS. Võ Trung Hùng phát biểu khai mạc và giới thiệu hệ thống ĐGPLVC

PGS. TS. Võ Trung Hùng đã giới thiệu về mục đích, yêu cầu và cách triển khai hệ thống ĐGPLVC và nhấn mạnh: "Nhà trường triển khai hệ thống ĐGPLVC nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện chuyển đổi số nhằm đổi mới quản trị đại học và các hoạt động khác của Trường. Hệ thống giúp đánh giá định lượng dựa trên các kết quả công việc của mỗi cá nhân; phát huy tính sáng tạo trong tổ chức, triển khai các sự kiện, hoạt động; tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, hệ thống giúp khắc phục các hạn chế, tuân thủ thời gian làm việc, thời gian hoàn thành nhiệm vụ được giao và tuân thủ đúng các quy định. Các cá nhân, đơn vị sẽ cập nhật điểm thưởng, điểm phạt để tiến hành đánh giá, phân loại A, B, C. Đây là cơ sở để chi trả hiệu quả tiền lương tăng thêm, cơ sở tham khảo định lượng để xét thi đua khen thưởng và phục vụ các mục đích khác".
hinh1.png
Trình tự thực hiện đánh giá, phân loại

Hệ thống ĐGPLVC đã được lãnh đạo Trường cho chủ trương từ năm 2019, đã triển khai qua nhiều bước từ xây dựng dự thảo, lấy ý kiến rộng rãi và xây dựng hệ thống phần mềm, thử nghiệm trước khi đưa vào áp dụng thực tế. Việc đánh giá phân loại được thực hiện trên các nguyên tắc: căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định và đóng góp cho sự phát triển chung của nhà trường; đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác; kết quả đánh giá được thông báo công khai.


hinh3.png

Sẽ triển khai thí điểm hệ thống từ nay đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng chính thức từ đầu năm 2022. Trong thời gian thử nghiệm hệ thống, các CBVC của nhà trường tiếp tục góp ý, bổ sung các tiêu chí đánh giá để hệ thống hoàn thiện. 
Việc đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá, phân loại viên chức này sẽ góp phần từng bước đổi mới công tác quản trị đại học và tăng cường chuyển đổi số trong công tác quản lý ở trường đại học. Sự ra đời của hệ thống đánh giá phân loại viên chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng là một trong những hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1962-2022).

                                                                                                                                                                               TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...