Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Ngày 22/10/2021, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn trường và hướng dẫn của Công đoàn các cấp về việc triển khai hoạt động công đoàn năm học 2021-2022. Ngày 22/10/2021, Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn Đại học Đà Nẵng có TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng; 
Về phía Trường ĐHSPKT có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT; TS. Phan Bảo An - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHSPKT; Cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công, Ban Phong trào, Ban Chuyên môn, nghiên cứu khoa học và an toàn vệ sinh lao động Công đoàn Trường; Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân; đại diện Ban chấp hành Công đoàn bộ phận và đại diện các tập thể, cá nhân được Công đoàn Trường tặng Giấy khen năm học 2020-2021.

z2863805910458_ce7bc712a4237397e518853b1016263e.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022

Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT đã báo cáo kết quả công tác công đoàn trong năm học 2020 - 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến các hoạt động và công tác giáo dục của nhà trường. Nhưng, bằng quyết tâm và nỗ lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ), cán bộ viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ); tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại cơ sở; đẩy mạnh các phong trào thi đua; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong toàn đơn vị; Công đoàn trường duy trì và phát huy hiệu quả nguồn quỹ “tương trợ”; tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho CBVC-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với cộng đồng. Trong năm học vừa qua, Công đoàn trường cùng với chính quyền phát động phong trào ủng hộ chung tay phòng chống dịch Covid-19.
Năm học 2020- 2021, Công đoàn Trường ĐHSPKT xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc thực hiện chức năng chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBVC-NLĐ, ĐVCĐ; vận động CBVC-NLĐ, ĐVCĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tham gia phối hợp quản lý cùng chuyên môn đồng cấp; đổi mới hình thức hoạt động gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
z2863806015041_aa183246737d9b0a5c5d87205fb46d2f.jpg
Đồng chí Lê Thị Hải Anh - Chủ tịch Công đoàn Trường báo cáo kết quả công tác 
Công đoàn trong năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021-2022

Tại Hội nghị, PGS. TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy Trường ĐHSPKT thay mặt Đảng ủy nhà trường đã đánh giá cao vai trò, kết quả đạt được trong thời gian qua và những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn trong sự phát triển chung của Trường ĐHSPKT. Đồng thời, đề nghị trong năm học 2021 - 2022 các cấp Công đoàn trong nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ công đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả; tăng cường ý thức làm việc, chia sẻ trách nhiệm của CBVC-NLĐ, ĐVCĐ đối với nhiệm vụ công tác được phân công; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHSPKT lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) và tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cùng với nhà trường lập thành tích xuất sắc chào mừng 60 năm thành lập Trường ĐHSPKT.
z2863805964007_06ebd31f19bb452ce51f41ee8c4f6a39.jpg
PGS. TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐHSPKT 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nhận được ý kiến chỉ đạo của TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn Trường trong năm học 2020-2021 và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm Công đoàn Trường cần tập trung phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

z2863806003926_0f0b948d15a5075278c1bf7b0fc65922.jpg
TS. Nguyễn Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trường, đồng chí Huỳnh Văn Sanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường đã phát động phong trào thi đua năm học 2021-2022 “Đoàn viên công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, lan tỏa năng lượng tích cực, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường” .


z2863805894427_ae1db26b82129e6b45d0c55d458d9bea.jpg
Đồng chí Huỳnh Văn Sanh  - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSPKT
 phát động phong trào thi đua

Ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân trong năm học 2020-2021, Công đoàn trường đã thông báo đến Hội nghị: Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, tặng Bằng khen cho 03 cá nhân; Công đoàn Đại học Đà Nẵng tặng Giấy khen cho 02 tập thể, 06 cá nhân của đơn vị. 
Tại Hội nghị, Công đoàn Trường ĐHSPKT đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020-2021. 

z2863805939936_27fe30c0375822a6ed3e4652f4542c29.jpg
Các tập thể nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
Công đoàn Trường ĐHSPKT

z2863805868989_1ee07a2c3b3c19f130ec2be6f79a659d.jpg

z2863805980928_0718677020ebb3b005bdd160040df871.jpg

Các cá nhân nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của
 Công đoàn Trường ĐHSPKT

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...