Sidebar

Lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng tổ chức thi tuyển Giám đốc, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp

Ngày 23/10/2021, lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển Giám đốc, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp (NCST&KN).

Ngày 23/10/2021, lần đầu tiên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức thi tuyển Giám đốc, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp (NCST&KN). 
Theo Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Viện NCST&KN các ứng viên phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện chung như: phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, hiểu biết; trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực công tác và năng lực lãnh đạo, quản lý và một số tiêu chuẩn riêng cho từng chức danh dự tuyển.
Trong đợt này, có 04 ứng viên tham gia dự tuyển: 
+ Đối với chức danh Giám đốc: ThS. Phạm Minh Mận, TS. Trần Minh Thảo;
+ Đối với chức danh Phó Giám đốc: TS. Trần Thị Phú, TS. Phạm Phú Song Toàn.

1.jpg
Quang cảnh buổi thi tuyển

2.jpg
PGS. TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phổ biến quy chế thi

Hội đồng thi tuyển được thành lập trong đợt thi tuyển này có 7 thành viên, PGS. TS. Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng và 6 thành viên khác là đại diện Ban Giám hiệu, đại diện Hội đồng trường, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy trường, đại diện Ban Thường vụ Công đoàn trường, đại diện các đơn vị có liên quan.
Các ứng viên đã lần lượt trình bày Đề án của mình, các thành viên Hội đồng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường đã có những ý kiến góp ý, trao đổi về Đề án của các ứng viên. Điểm thi trình bày đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 03 phần, cụ thể như sau: Xây dựng Đề án: 30 điểm; bảo vệ Đề án: 30 điểm; trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.
3.jpg
 ThS. Phạm Minh Mận ứng viên chức danh Giám đốc Viện NCST&KN trình bày đề án

4.jpg
 TS. Trần Minh Thảo ứng viên chức danh Giám đốc Viện NCST&KN trình bày đề án

5.jpg
TS. Trần Thị Phú ứng viên chức danh Phó Giám đốc Viện NCST&KN trình bày đề án

6.jpg
TS. Phạm Phú Song Toàn ứng viên chức danh Phó Giám đốc Viện NCST&KN trình bày đề án

Sau phần trình bày của các ứng viên, Tập thể Lãnh đạo Trường thảo luận về hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng viên có điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số các ứng viên đạt 80 điểm trở lên; xem xét, quyết định bổ nhiệm có thời hạn bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ. Báo cáo Giám đốc Đại học Đà Nằng về nhân sự dự kiến bổ nhiệm các chức danh của Viện NCST&KN; thẩm định hồ sơ đối với viên chức là đảng viên trước khi trình Đảng ủy xem xét quyết định.
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...